Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Chấm Dứt Cộng Đảng Việt Nam

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI
Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân
P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814 Chấn dứt qúa trình bẩn thỉu của Cộng đảng - Page 1 of 29
Chấm Dứt Cộng Đảng Việt Nam

Kính thưa Quốc Dân, đồng bào Việt Nam!

Cùng qúi Anh Thư, Nhân Sĩ, Trí Thức, Hào kiệt qúi mến!

Như tôi đã nhiều lần thưa rằng: “Tà thuyết Cộng Sản của ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi. Nhưng bởi dân ta ngộ nhận nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào SỰ THẬT, không hợp tác với chúng, thì Cộng Sản phải tan rã. Sự hỗ trợ của Quốc Tế thường là hai chiều. Nếu không có lợi nhuận, khó có ai chịu giúp hết lòng. Phải dựa vào Quốc Dân, vào chính chúng ta mới có thành tựu lâu dài “. Sau nhiều thời gian hoạt động, Phong Trào Tân Dân Chủ đã tạo dựng được những thành quả chiến lược căn bản. Không những đã đánh TRÚNG, mà còn đánh ĐÚNG vào bộ đầu não của Việt Cộng, theo phương pháp đánh rắn phải đánh dập đầu. Do đó, chiến dịch LỘT MẶT NẠ TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH đã đánh bại âm mưu của Cộng đảng Quốc Tế và Cộng Sản Việt Nam, khi chúng nộp đơn xin cơ quan Văn Hóa Khoa Học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, nhân kỷ niệm sinh nhật (giả tạo) thứ 100 của y, 19-05-1989. Sau đó, Phong Trào còn phát động chiến dịch “BÀN CHÂN ĐẠP MẶT HỒ CHÍ MINH” để tiêu diệt ý chí và sức đối kháng của toàn đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Qua sách lược này, Phong Trào cũng đã chiêu hiền biết bao cán binh bộ đội, kể cả đảng viên Việt Cộng, rủ nhau ly khai quay về với Chính Nghĩa Dân Tộc. Thành qủa này đang tạo thành thế “QUỐC DÂN TẤT THẮNG” khiến Cộng đảng sửng sốt, rúng động trước con đường diệt vong, mà không làm sao chống trả được. Chỉ còn cách mua chuộc bọn truyền thông bất lương để bưng bít, ếm nhẹm các hoạt động của PHONG TRÀO TÂN DÂN CHỦ, hy vọng kéo dài sự giãy chết của con quái thú Cộng Sản, tạo đủ thời gian cho bọn đầu sỏ Cộng đảng chuồn lách, tẩu tán tài sản ra nước ngoài, trước khi chúng hoàn toàn tan rã.

Ngoài ra, để phần nào kéo dài sự giãy chết, Bắc Bộ Phủ đã ra lệnh cho bọn tuyên vận ngu xuẩn hành động như những con thiêu thân, dấu mặt, giả tên, lên Paltalk, dùng Internet, Email v.v... mong lung lạc những người nhẹ dạ, thiếu lập trường căn bản Quốc Gia. Dù biết sự xuẩn động này của lũ Cộng con chẳng thể gây ảnh hưởng sâu rộng. Nhưng nhằm lột mặt nạ cái mà Việt Cộng thường mô tả là “đảng trình của chúng là một thắng lợi vẻ vang, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, nên bộ phận Tuyên Nghiên Huấn của PHONG TRÀO TÂN DÂN CHỦ xin công bố một phần tài liệu căn bản, trích dịch từ những quan điểm, lý luận, nhận xét của những nhà ĐẤU TRANH VÌ DÂN TỘC VÀ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA để lột bộ mặt tô son, trét phấn của Việt Cộng trước công chúng. Vì những tài liệu gỉa tạo do Việt Cộng tuyên truyền chỉ để nhằm hợp thức hóa vai trò “lãnh đạo” của Cộng đảng và cái gọi là “Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, một công cụ bề mặt của chúng, sau khi cướp đoạt chính quyền. Thực ra đảng trình của Việt Cộng không có gì là vẻ vang. Tất cả chỉ dựa vào TÀ ÁC, LƯU MANH, LỪA DỐI, XÚI GIỤC, GIÁN ĐIỆP, TRẤN LỘT, DIỆT CHỦNG, KHỐNG CHẾ để cướp chính quyền và duy trì quyền lực mà thôi:

I/ QUÁ TRÌNH TÀ ÁC VÀ BẨN THỈU CỦA CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM:

Ngay từ khi còn thai nghén, đảng Cộng sản Việt Nam đã là 1 chi bộ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Gốc gát của chúng chỉ là 1 lũ chính trị bán nước. Khi thành lập chúng làm gì có cơ sở. Bản thân Hồ Chí Minh và những tên tay sai phải chui rúc tại hang Pắc Bó. Chúng chỉ phụ họa theo làn sóng bạo lực cách mạng của Tầu Cộng, nối tiếp theo làn sóng đỏ của Các Mác-Lê Nin tại Liên Sô. Đây là bộ đầu não tạo đảo chính tại các nước trên toàn cầu, mà chính đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng chỉ là 1 chi bộ của Cộng Sản Quốc Tế, phải chấp hành theo lộ tuyến do Hồng quân Liên Sô vạch ra để cướp đoạt chính quyền bằng võ trang và bạo lực cách mạng.

Ở một đất nước có truyền thống văn hóa lâu dài, có nền văn minh nông nghiệp và lối sống bình dị, hiền hòa của người Việt Nam, thì việc gieo cấy tư tưởng Cộng Sản chẳng có chút gì ăn nhập hay thích hợp với dân tộc Việt Nam. Do đó, muốn gieo rắc tà thuyết Cộng Sản ngoại lai này, Việt Cộng phải tiến hành các kế hoạch xảo trá, bẩn thỉu, tạo ra một qúa trình liên tục tích lũy tà ác, bất lương, vô nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại:

1- LỪA BỊP GIAI CẤP: Đầu tiên chúng phải khoác lên cái vỏ bọc “đấu tranh giai cấp” để lừa bịp thành phần nông dân vô sản muốn vùng lên làm chủ đất. Tuyên Ngôn của đảng Cộng Sản Việt Nam là lấy mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp làm cơ sở cho quan điểm lịch sử và là cốt lõi “triết học” nông cạn của Việt Cộng, dựa trên quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất cổ điển. Chúng đã dự đoán phiến diện và thiển cận rằng chủ nghĩa tư bản sẽ bị diệt vong nên tiến hành mưu mô dùng “bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản để cướp chính quyền”. Và sau khi cướp được, chúng lại áp dụng một thứ công thức quái gở với “định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng qua kinh tế thị trường”, là một nối dài của tư bản chủ nghĩa. Vì chuyên dùng bạo lực nên Cộng Sản trở nên bạo ngược, vì vậy tà thuyết của Cộng Sản bị con người khắp nơi chối bỏ. Thiên tính của con người là hiền lương, tẩy chay bạo lực, mà hệ thống Cộng Sản chủ trương lấy khủng bố làm cốt lõi và chối bỏ truyền thống của nhân loại. Dù chúng khéo che đậy đến đâu, cũng chỉ là nhất thời. Khi bị lộ tẩy, tất nhiên phải bị đào thải. Những khẩu hiệu “giải phóng toàn nhân loại” hay “thế giới đại đồng” của Cộng Sản chỉ thu hút và lừa gạt được một thiếu số. Nhất là những kẻ duy lý cực đoan, thù hận xã hội, hay có tham vọng muốn lập chiến tích để ghi danh với lịch sử. Tuy nhiên, vì quan niệm tà ác ấy có tiền đề là đối chọi thiên nhiên, lấy sức người thách thức tạo hóa, đưa ra những thứ hoang tưởng như “thiên đàng Cộng Sản” hay “làm theo sức, hưởng theo nhu cầu”, khiến chúng mù quáng tin rằng hiện đại hóa sẽ đem lại tất cả, nên miệt thị gía trị văn hóa truyền thống, coi thường đạo đức dân tộc và ổn định xã hội. Cái vỏ “cống hiến vẻ vang” của Việt Cộng thật sự là cực kỳ phản động và tà ác, đã và đang đảo ngược quan hệ giữa con người, cắt đứt chính họ với gia tộc, tổ tông, phá nát huyết mạch truyền thống tích tụ hằng ngàn năm khiến đảng viên u mê hiến thân cho chúng tạo ra sức tàn sát, phá hoại của Cộng đảng Việt Nam.

2- DỐI GẠT QUẦN CHÚNG, NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO:
Vì tà ác, Cộng Sản luôn nói một đàng làm một nẻo và dối gạt quần chúng không ngừng. Để lợi dụng công nhân thì chúng đưa ra mỹ từ “công nhân tiên tiến”, “giai cấp lãnh đạo”, “đội quân tiên phong của cách mạng” v.v… Để lợi dụng nông dân, Việt Cộng đưa ra câu: “Nông dân là cốt lõi của chuyên chính vô sản”, “không có bần nông thì không có cách mạng” và hứa hẹn “nông dân làm chủ đất nước” v.v… ngay cả giai cấp tiểu tư sản. Khi cần họ quyên tiền ủng hộ thì Việt Cộng cũng gọi là “bạn đồng hành cách mạng”, là “tư sản ái quốc”, “Tư sản Dân Tộc”. Nhưng sau khi cướp được chính quyền, thì cả tiểu tư sản hay nông dân, công nhân đều bị tước đoạt đến vô sản triệt đễ, chẳng còn chút sở hữu nào cả. Thậm chí giới tiểu tư sản bị biến dạng thành “địa chủ” và bị mang ra đấu tố sát hại thẳng tay. “Cải Cách Ruộng Đất” để tiêu diệt giai cấp địa chủ và sau đó “Cải Tạo Công Thương” để diệt giai cấp tư sản “Dân Tộc”, sau khi dùng giai cấp này để tố cáo, triệt hạ giai cấp “phú nông”, “địa chủ bốc lột” hay “phản động”. Tất cả chỉ toàn là thuật ngữ do Cộng đảng tạo ra, để qui tội hay lợi dụng một thành phần nào đó trong quần chúng và sau đó, chúng tiêu diệt tất cả, để chừa lại những con vật chỉ biết suy nghĩ theo những gì mà Cộng đảng muốn họ suy nghĩ hay làm những gì mà Cộng đảng muốn họ cung phụng. Cộng đảng muốn dân chúng phải suy nghĩ rằng: Nếu không có Cộng đảng, thì không có tiến bộ. Thật tế, tất cả thành qủa trong xã hội, trong đời sống là do sự nỗ lực làm việc của toàn dân, mà nếu không có sự bức chế của Cộng Sản, thì xã hội sẽ càng tiến triển khả quan hơn. Ngay như qúa trình lập quốc của Dân Tộc Việt Nam, không cần có Việt Cộng chúng ta cũng ngăn được giặc Minh, đánh tan giặc Ân, phá quân nhà Thanh. Nhưng từ lúc Hồ Chí Minh và Cộng đảng xuất hiện, dân ta lại trở thành nô lệ cho Tầu, đàn em của Liên Xô, những thứ “đàn anh vĩ đại” thô bỉ, tham lam vô đáy. Còn “đánh Mỹ cứu nước” xong, cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại nhất trong Việt Sử. Tù tập trung và tù chưa tập trung đều giống nhau là không biết ngày mai, không biết tương lai, chỉ lao động quần quật như trâu, bò. Khác nhau là tù tập trung thì có quản giáo kìm kẹp. Còn tù không tập trung thì do công an khu vực theo dõi và thêm trách nhiệm phải làm vừa lòng lũ chó săn khu vực, để được an thân chăm lo cho tù tập trung vì lương tâm và nhân tính bản thiện còn sót lại của truyền thống gia tộc. Tất cả đều trong tay sinh sát của Cộng đảng. Như lớp tôm cá nằm trong lưới và lớp tôm cá đã được chứa trong thùng. Nhưng tất cả đều là thân phận con mồi béo bở cho lũ Cộng đảng tùy tiện hút máu hay xẻ thịt.

3- XÚI BẨY NHÂN DÂN KÌNH CHỐNG NHAU:
Ngoài việc lừa dối để reo rắc thù hận, Việt Cộng luôn xúi bẩy nhân dân phân nhóm để đấu tố, kình chống nhau. Chúng gây oán hờn giữa chủ và thợ, gây căm phẫn giữa chủ đất và tá điền, đảo lộn tự nhiên hài hòa thành hỗn loạn, thù nghịch. Việt Cộng học theo Tầu Cộng, chủ trương tước đoạt tài sản, vừa cướp vừa giết. Giết bản thân địa chủ rồi giết cả người nhà, rồi giết cả gia tộc của địa chủ phú nông. Chính những nông dân còn lương tính không muốn dự phần cướp đoạt, sát hại chủ điền bị Việt Cộng lên án là “xét lại” là “chưa đả thông tư tưởng”. Việt Cộng dụng công thức 10-1 theo cách 95/5 của Tầu Cộng. Chúng chia dân chúng ra 2 thành phần. 10 và 1. Ai rơi vào thành phần 10 thì tạm an toàn vô sự. Còn rơi vào thành phần số 1 thì bị coi như kẻ thù, cần phải thanh trừng. Vì sợ hãi và muốn an toàn nên người dân phải tự đấu đá nhau để được lọt vào thành phần 10. Đấu đá này đã gây thù hận sâu sắc trong quần chúng. Đi từ các tổ dân phố cho đến toàn dân. Qua từng chiến dịch, Việt Cộng lần lần cô lập đối tượng, củng cố quyền lực và sau đó mới áp đặt nô dịch người dân càng ngày càng thâm, càng sâu. Ai cũng có thể trở thành một thứ “mật báo viên” không lương, không có quyền lợi, chỉ để được lọt vào thành phần số 10. Còn ai thuộc thành phần số 1 sẽ bị theo dõi, bị cô lập, bị khủng bố, bị áp đảo tinh thần, bị bắt bớ, tra tấn bằng những hình luật không có văn bản. Tương lai sẽ bị đưa vào các trại tập trung, các tù cải tạo không có ngày mai và không biết ngày về.

4- LƯU MANH LÀ CỐT LỎI CỦA CỘNG ĐẢNG:
Lấy kẻ lưu manh, ngu tối, cặn bã của xã hội thành lập đội ngũ cơ bản, là khung thành của Cộng đảng. Những ngòi cách mạng thường xuất phát từ những phần tử này. Ví dụ “Công Xã Paris” do chính những kẻ sát nhân, tội phạm làm chủ chốt. Thành phần này vốn là những tên đầu trộm đuôi cướp. Chúng không có ngày mai, không có tương lai để ngóng chờ, không có qúa khứ để luyến tiếc, cũng không có tài sản vật chất lẫn giá trị tinh thần để thương tổn, nên chúng thường là những tên dám làm, không chần chừ hay do dự, đắn đo. Chính Mao Trạch Đông cũng đã thú nhận: “Lưu manh cặn bả là tầng lớp vất đi của xã hội, nhưng trong cách mạng nông thôn thì họ dũng cảm, kiên quyết, triệt đễ nhất” (Mao 1927). Theo sự dạy dỗ này của Tầu Cộng, những tên Đỗ Mười, Lê Duẩn là những phần tử xuất thân từ giới cặn bã xã hội, đã được đưa vào Nam để gây rối, chọc thủng nề nếp nho giáo, phóng khoáng của miền Nam. Đối phó với lũ lưu manh này thường chỉ có những “anh hùng hảo hớn” hay hào kiệt phóng đãng mới khắc chế được. Tiếc thay Đệ Nhất Cộng Hòa đã không có chính sách tùy cơ, nên đã tảo thanh những lực lượng của Ba Cụt, Bảy Viễn, trước khi đương đầu với Việt Cộng, khiến những lá chắn cứng cáp này bị xuyên thủng. Từ đó, tầng lớp “giang hồ hảo hớn” không có chỗ dụng võ nên dần vắng bóng. Thay vào đó, miền Nam Việt Nam lại có thêm 1 thành phần sống ngoài vòng pháp luật, tàn ác hơn, dã man hơn. Nhưng bọn này ngụy trang khéo, có tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hơn. Chúng chính là “rường cột” để thành lập “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, công cụ đắc lực của Cộng Sản Hà Nội dùng để tấn chiếm Nam Việt Nam sau này. Do đó, những hành động vô lại, chửi thề, cưỡng hiếp phụ nử, dâm loạn với vợ cấp dưới, thanh trừng đẫm máu, là chuyện thường sảy ra trong giới trùm Cộng đảng Việt Nam. Đối với người lương thiện thì nó thật kinh khủng và khiếp hãi. Nhưng đối với Cộng đảng thì đó là “tư cách”, là “thành tích”. Ngay sau khi chiếm miền Nam. Chính Nguyễn Hộ đã tuyên bố: “Vợ Ngụy ta chơi, con Ngụy ta sai, nhà Ngụy ta lấy, còn Ngụy thì đuổi lên rừng sâu nước độc cho tàn đời”. Đó là “sách lược” cốt lõi của Việt Cộng chứ không phải do cá nhân Nguyễn Hộ đề ra.

5- GIÁN ĐIỆP, LY GIÁN, MUA CHUỘC:
Ngoài những ngón nghề và sử dụng những tên vô lại, Việt Cộng cũng thạo món gián điệp, phản gián, ly gián, mua chuộc. Thủ đoạn DỤ - DỖ - DỌA - DIỆT, dùng nhà tù làm nơi chiêu mộ đảng viên và là trại huấn luyện, cũng là ngón nghề của Việt Cộng. Những cá nhân mà chúng nhắm tới thì đầu tiên chúng cho người tiếp cận, dùng lời ngon ngọt hứa hẹn, rủ rê (DỤ). Nếu ai vướng bẫy thì thôi. Còn như không nghe, thì chính chúng sẽ báo quan hay báo cho chính quyền sở tại, vu khống cho họ là có quan hệ với Việt Cộng. Thế là họ bị điều tra, thậm chí bị tù đầy oan uổng do sự cứng ngắc, làm việc thiếu chính xác của chính quyền. Trong nhà tù, cán bộ Việt Cộng sẽ lân la an ủi, dỗ dành, tìm cách móc nối họ theo chúng (DỖ). Nếu họ bị lừa sụp bẫy thì thôi. Còn như tuy ấm ức vì bị bắt oan, nhưng vẫn còn đủ lý trí để xa lánh Việt Cộng, thì khi những người này được thả ra, chúng lại mò đến dùng thủ đoạn dọa dẫm nếu họ không theo chúng, sẽ bị báo quan là có liên lạc với Việt Cộng, là điều cấm kỵ. Vì khi được thả ra mà còn tái phạm sẽ bị tù nặng hơn (DỌA). Do đó đành phải cắn răng bước theo chúng ngụp lặn dần trong hố tội lỗi, đọa đày ngày càng sâu nặng hơn, không làm sao rút chân ra khỏi. Còn như tới giai đọan thứ 3 này mà ai còn không nghe theo chúng, sẽ bị thủ tiêu ngay (DIỆT) rồi phao vu là bị chính quyền trả thù, như một ná bắn hai chim. Riêng ngón “gián điệp” đã được Việt Cộng học từ Tầu Cộng, qua sự chỉ đạo của Trần Canh, chủ nhiệm trường Đặc Vụ Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã từng dùng Tiền Tráng Phi là Bí Thư Cơ Yếu của Trung Hoa Quốc Dân Đảng báo tin tức hành quân cho Lý Khắc Nông, cận thần của Chu Ân Lai. Hay Tầu Cộng đã cài Trung Tướng Lưu Phi, Thứ trưởng quốc phòng của Quốc Dân Đảng Trung Hoa làm mật báo cho Mao Trạch Đông, nên quân tình bị tiết lộ trước, khiến Tưởng Giới Thạch thua siểng liểng. Đầy tớ Hồ Chí Minh cũng chạy theo đuôi chủ, cũng cài Trung Tướng Nguyễn Bình vào Nam thực hiện ly gián các lực lượng võ trang của Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Tuy là đệ tử của Tầu Cộng. Nhưng do Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Y là một gián điệp Tầu Cộng được cài vào gây chia rẽ, gây thảm sát Đông Dương, tiêu diệt sức kháng cự của những lực lượng yêu nước, nên Hồ còn ra tay ác độc hơn cả chủ. Y đã cho ám sát Nguyễn Bình để diệt khẩu. Cả Nguyễn Sơn, một tay du kích chiến lỗi lạc do chính Hồ Chí Minh phái vào Nam cũng bị y thủ tiêu trên đường triệu hồi về Bắc, vì sợ uy tín của Sơn gia tăng, sẽ được Tầu Cộng tin dùng hơn, sau khi Sơn hoàn thành công tác phá vỡ các lực lượng du kích miền Nam. Hiện nay, Việt Cộng cũng đang ve vản người Việt tại hải ngoại qua những mỹ từ “khúc ruột ngàn dặm”, “Việt kiều thương nhớ quê hương”. Mà trước đó, những Việt kiều này khi vượt biên mà bị chúng thộp được thì tàn đời. Một trong ngón bỉ ổi nhất mà Việt Công dùng để cài điệp, đó là CHỖ KÍN CỦA PHỤ NỮ. Theo tiết lộ của Thượng Tướng (VC) Trần Văn Trà, Chủ Tịch Ủy Ban Quân Quản và Trung Tướng (VC) Đỗ Xuân Diễn, Tư Lệnh Quân Đoàn Trường Sơn, thì trong thập niên 1960, Việt Cộng thường đắp mô trên quốc lộ I chặn xe đò trong các khoảng đường gần miền rừng núi. Chờ đêm đến, chúng thả bộ đội ra hãm hiếp phụ nử để “hộ lý”. Đến sáng, khi Quân Đội VNCH đến giải tỏa thì chúng trốn về rừng. Trong số các thiếu nữ nạn nhân bị hiếp có người mang thai, phải gả lấy chồng gấp để tránh tiếng đẻ hoang. Sau khi sinh nở, thì Việt Cộng tại địa phương lần mò đến móc nối những thiếu nữ có chồng là sĩ quan hay quân đội đồng minh. Vì lo cho con mất cha, dù không biết cha của con mình là ai, những nạn nhân đó đã phải thông báo cho giặc những tin tức hành quân để chúng kịp thời đào thoát các cuộc truy kích hay dội bom. Đó là 1 trong những cách cài điệp bỉ ổi mà Việt Công cho là “tinh vi” nhất.

6- TRẤN LỘT NGƯỜI CÓ TÀI SẢN:
Việt Cộng còn dùng bạo lực để trấn lột những người giầu có tại địa phương để trả kinh phí, để nuôi đám công an khu vực như chó sói dòm mồi. Ngón bắt cóc, tra khảo, tống tiền là sở trường của chúng. Thủ đoạn dùng lợi nhỏ chiêu dụ và phân gián các tầng lớp nhân dân dưới những chiêu bài như “đả đảo địa chủ để lấy ruộng, giết phú hào để lấy nhà” hay “truy nã vượt biên để khảo của” là chuyện bình thường dưới mắt, trong tay Việt Cộng, nếu không nói là chúng còn tự hào về những hành động côn đồ, bỉ ổi này. Nhiều gia đình bị bắt vì tội “vượt biên”, đã bị trấn lột, khảo của cho đến cạn kiệt tiền, da bọc xương. Khi được thả về đến nhà thì kiệt lực, tiêu tán tài sản, tàn hơi ngã chết. Hệ thống công an khu vực LÀ MỘT MÀN LƯỚI theo dõi, áp đảo và trấn lột lưu manh nhất mà Cộng đảng sử dụng để khủng bố tinh thần dân chúng, biến nhân dân thành những bầy tôi trung thành, ngoan ngoãn dưới ách nô dịch của chúng. Vũ khí mà Cộng đảng dùng để trấn lột dân, duy trì hệ thống cai trị bạo ngược của chúng là hệ thống kiểm soát nhân dân, mà “công an khu vực” chính là công cụ hữu hiệu nhất để đe dọa, áp đặt tinh thần “tuân thủ” lên mỗi người dân. Cho dù Việt Cộng có mâu thuẫn với chính nó, hay liên tục thay đổi “chính sách” cũng không thành vấn đề. Vấn đề là đảng vẫn kiểm soát được nhân dân qua hệ thống công an khu vực và tổ dân phố. Sự kiểm soát này không dừng lại trong việc trấn lột, hành xác, mà còn tàn nhẫn bắt nhân dân phải sợ, phải tự hủy các khả năng suy nghĩ độc lập, phải co cụm nhát gan không dám mở miệng, hay chỉ mở miệng lặp lại những gì chúng đưa ra, cung phụng những gì mà chúng để ý ham muốn. Chính những người Việt kể cả một số người tu hành, nhưng còn tơ vướng hồng trần, tuy đã tháo chạy ra ngoại quốc. Nhưng nay làm ăn thành công, hay có chút tài sản, mong đem về quê trả ơn thân quyến, hay muốn kinh tài tại quê nhà, đều lọt bẫy, phải làm tay sai bất đắc dĩ cho Việt Cộng cũng do bị lọt vào thủ đoạn bỉ ổi này.

7- TẨY NÃO DÂN CHÚNG:
Mục tiêu của Cộng đảng là tẩy não mọi công dân của nó để họ phải suy nghĩ và nói giống như đảng muốn, làm bất kể điều gì chúng tuyên truyền và phải biết cám ơn đảng vì nhờ đảng mới hưởng được những “ân huệ” này. Khi bạn được sử dụng như một phương tiện để tấn công người khác, dù là để tàn hại chính thân nhân của bạn, thì phải cám ơn đảng vì đảng đã đánh giá cao sự trung kiên của bạn. Khi bạn bị đả kích cũng phải cám ơn đảng, vì đã giúp bạn phấn đấu, cải tạo. Khi bạn bị đả kích vì hiểu sai, sau đó đảng khôi phục cho bạn, thì phải cám ơn đảng đã khoan dung. Những ai suy nghĩ ngoài phạm vi này thì đó là phản động, là tội ác với nhân dân. Tất cả thủ đoạn này được đưa ra để cầm tù suy nghĩ và áp chế tư tưởng của nhân dân. Sự ngu đần được đề cao là “chấp hành tốt” và những hành vi hèn hạ, nhát gan được coi là “đã thông tư tưởng”. Ngoài ra, nếu đề cao đảng như thần thánh, như cha mẹ, được gọi là “tiên tiến”. Cuối cùng, ai còn chút lương tri và lương thiện mà phải sống dưới móng vuốt Cộng đảng, đành phải tự che giấu nội tâm, đè nén suy tư, sống giả tạo với mọi người và lừa gạt chính họ mới có thể tồn tại.

8- PHÁ HOẠI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC:
Ngón “phá hoại truyền thống và chế độ Quốc Gia” cũng là một trong những lộ tuyến của Việt Cộng. Nguy hiểm hơn nữa vì tuy là một đảng cướp. Nhưng Cộng đảng có tổ chức, có mục tiêu dài hạn và thủ đoạn có sách lược. Chúng không chỉ thuần thúy là một đảng cướp có võ trang, mà còn là một thứ vi trùng tấn công vào cơ thể nhân loại, công phá vào các tập quán, tư tưởng truyền thống của dân tộc dưới những chiêu bài “cách mạng”, “diệt cường hào, ác bá” để thanh toán các cấu trúc lâu đời trong nhân gian. “Cách mạng” theo nghĩa của Cộng Sản là bạo động, là dùng võ trang, bạo lực cướp chính quyền. Nhưng tập quán lâu đời của người nông dân Việt Nam là lối sống thâm tình, nồng hậu, hiền hòa và lương thiện. Họ rất yêu thương ruộng đồng, siêng năng cày cấy, vui với xóm làng, chan hòa với bà con lối xóm. Nếu không phá nát truyền thống khiêm cung, ôn hòa, an lạc này của nông dân, thì làm sao Việt Cộng có thể tạo được làn sóng sắt máu, dã man để đấu tố giết địa chủ cướp đất, cướp nhà nộp cho đảng. Còn kẻ đứng ra chỉ điểm hay hung hăng đấu tố giết người, chỉ được khen là “tiến bộ”, chứ không được chia chác gì cả. Như trường hợp của thành phần “30 tháng 04” sau năm 1975 là một điển hình. Mà đôi khi trong những đợt “cách mạng” kế tiếp, những kẻ 30/04 này lại bị mang ra đấu tố với tội danh “phản cách mạng” hay “biến chất” để diệt khẩu.

Ngón phá hoại truyền thống lương tri và trật tự xã hội qua những “kinh nghệm” khai triển của Cộng đảng càng ngày càng trở nên thâm độc. Nó diệt sạch tư tưởng, nhân tính và nề nếp xã hội có từ lâu đời, thay vào đó bằng cụm từ “lý tưởng cách mạng”; có nghĩa là chỉ có Cộng đảng mà thôi, không có Trời, không cần Đất, mà cũng chẳng kể đến liêm sỉ và lương tính. Có đảng thì “sỏi đá cũng thành cơm”. Nhưng đảng không ăn sỏi đá, mà đảng cần có cơm ngon, thịt ngọt và gái đẹp cung phụng. Với đảng thì “không có gì qúi hơn độc lập, tự do”. Quí cho đến nỗi không bao giờ người dân có được. Chỉ có đảng mới có “độc lập, tư do” quyết định, không cần dân ủng hộ, mà chỉ cần đàn áp để dân phải ngoan ngoản nghe theo. Nên nhớ Cộng đảng sẵn sàng thủ tiêu bạn vì bạn chống lại nó. Nhưng cũng có thể tiêu diệt bạn vì bạn ủng hộ nó, nếu nó thấy cần tiêu diệt ai, thì nó sẽ tìm cách tiêu diệt, dù là phải mềm dẻo, cận lân rồi mới tiêu diệt. Do đó, ai đã sống với Cộng đảng hay biết chân tướng của nó, đều kinh hãi Cộng đảng; vì với nó, tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ cứu cánh duy nhất của Việt Cộng là quyền lợi và sự tồn tại của chúng.

9- DIỆT CHỦNG:
Một thủ đoạn khác của Việt Cộng là diệt chủng. Tất cả những qui trình của Cộng đảng đều xuất phát từ cơ sở lý luận diệt chủng đã học từ Tầu Cộng, đều là những chiến dịch khủng bố, mang tính diệt sạch mọi giai cấp từ trên xuống, để cuối cùng chỉ còn 1 giai cấp đó là giai cấp Việt Cộng sắt máu. Chúng dùng “tư sản Dân Tộc” diệt “tư sản mại bản”, dùng “tiểu tư sản” diệt “tư sản Dân Tộc”, dùng công nhân diệt tiểu tư sản và dùng nông dân để trấn áp công nhân. Cuối cùng chỉ còn tầng lớp thống trị với những nông dân “cách mạng”, là những tên vô học, dã man và sắt máu như kiểu Lê Duẫn, Đỗ Mười, là tầng lớp chí cốt của Cộng đảng. Mỗi một chiến dịch của qúa trình Cộng đảng đều mang tính khủng bố, diệt sạch từng tầng lớp nhân dân. Từ khởi đầu, Việt Cộng đã cố hoàn chỉnh tư tưởng diệt chủng qua các lý luận có hình thức ngụy cách mạng như: “đấu tố giai cấp”, “đấu tranh cách mạng”, “bạo lực chuyên chính”, “vận động quần chúng” v.v… mà thực chất là chia dân chúng ra từng thành phần, rồi dùng số đông đè bẹp, tiêu diệt thiểu số. Cuối cùng cả đám đông “quần chúng” chỉ là thân trâu bò, tôi mọi, không thoát được công an dòm ngó và họng súng canh chừng, sẵn sàng và dễ dàng bị thanh trừng nếu dám thức tỉnh lương tri, mở mắt tìm hiểu sự thật về hoạt động của đảng. Như trong xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ có 2 thành phần: Thành phần cúi đầu làm lụng và thành phần hưởng thụ tiêu tiền như rác. Mọi người đều được “Tự Do” 2 món này. Còn đụng vào món “chính trị” hay “tư tưởng” là bị ngăn cấm tuyệt đối, bị đàn áp tối đa. Tuy vậy, do phải quan hệ với thế giới bên ngoài, để ve vản khách mua - bán, Việt Cộng không thể đưa những tên vô lại, dốt đặc cán mai ra nói chuyện, đành phải lôi cổ những tên có chút vỏ bọc có học như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết ra đánh bóng để lường gạt quốc tế. Như chúng đã từng nặn ra hình ảnh gỉa tạo của Hồ Chí Minh là một “nhà nho thanh bần”, để chiêu dụ thế giới. May thay âm mưu này đã bị đồng bào chúng ta đập vỡ, đã vạch mặt tên Hồ Chí Minh chỉ là gián điệp Tầu Cộng giả mạo người Việt Nam với âm mưu thực hiện nhuộm đỏ Đông Nam Á. Chính sự khám phá này đã kéo theo sự sụp đổ hệ thống “tư tưởng Hồ”, một thứ trò hề ăn cắp, đạo văn người khác. Tuy nhiên, dù đang là con rối cần thiết. Nhưng chính Nguyễn Tấn Dũng cũng bị răn đe không dám tự hành sự, phải chịu sự chỉ đạo của lũ gìa, dốt, khốn nạn trong nhóm quyền lực đảng. Còn Nguyễn Minh Triết, một tên dốt nát, từng mua bằng tú tài giả để xin gia nhập Học Viện Quốc Gia Hành Chánh khóa 2 hầu trốn quân dịch. Bị phát giác đuổi khỏi trường, không còn chỗ ẩn náu nên y mới trốn vào bưng theo Việt Cộng. Thành phần này cũng có thể làm đến “Chủ tịch Nhà Nước XHCNVN” thì đủ hiểu gía trị của chúng tới đâu.

II/ THỦ ĐOẠN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM:

Thủ đoạn và đặc tính của Cộng đảng là tàn ác, phi nhân tính. Do đó, chính trong nội bộ Cộng đảng cũng đấu đá nhau quyết liệt. Tính cấu kết của chúng xuất phát từ đảng tính chứ không dựa trên đạo đức và công lý. Sự tranh chấp đẫm máu giữa đệ tứ và đệ tam Cộng Sản là một điễn hình. Cộng đảng cần phải tạo ra khủng bố ngay trong nội bộ đảng để duy trì tính độc tài, khát máu của nó mới có thể tạo được guồng máy đảng tính. Chính các đảng viên Ban Chấp Hành Trung Ương Cộng đảng Liên sô đã bị giết sạch, ngoại trừ Lê Nin còn sống sót. Stalin cũng bị hành quyết và Lưu Thiếu Kỳ, Chủ Tịch nhà nước Trung Cộng cũng do Mao Trạch Đông ra lệnh tử hình, sau khi cho tên cận vệ Uông Đông Hưng mang đến 1 chiếc radio nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của họ Lưu, để tự y nghe được lệnh hành quyết do Ủy Ban Trung Ương đảng thứ 12 rằng: “Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội, gián điệp Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng”. Chính Hồ Chí Minh cũng học thủ đoạn này của đàn anh Trung Cộng rất lõi. Y đã giết Trần Bội Hoàn nhân vật thứ 2, sau khi biết tên này hiếp Nguyễn Thị Minh Khai. Chính Lê Duẩn cũng đã sát hại Tạ Thu Thâu và mới đây, theo tin trong nước, thì chính Phan Văn Khải đã cho đàn em đặt bom tại nhà Nguyễn Tấn Dũng vì tên này đã mau mắn giành địa vị “Thủ Tướng” ngay, không chịu trì hoãn thêm 1 năm, theo yêu cầu của Phan Văn Khải để y kịp tẩu tán và đủ thời gian tổ chức mạng lưới kinh tài tại hải ngoại. May thay tên này thoát chết trong dịp tết 2006. Những thủ đoạn bại hoại, thanh toán nội bộ này chỉ là hình thức hỗ trợ về tư tưởng cho các “chính sách” lưu manh, thất thường của Cộng đảng mà thôi. Đối với dân chúng, ngoài việc sử dụng tra tấn và tẩy não để biến người lương thiện thành một kẻ gian manh, ép buộc họ vào con đường đen tối tới tận cuộc đời, Việt Cộng dùng những thủ đoạn thường xuyên sau đây:

1- KHỦNG BỐ, KHỐNG CHẾ:
Khống chế cũng là đặc tính của Cộng đảng. Không những chúng khống chế dân, mà còn dùng đảng tính khống chế toàn đảng. Bản tính tàn ác của Cộng Sản khiến mọi lực lượng, mọi nhân tố, thành phần trong xã hội đều là kẻ thù. Ngay từ khi thành lập, đảng Cộng Sản Việt Nam liên tiếp đối mặt với các khủng hoảng và nguy cơ diệt vong, nên khủng bố đã trở thành phương sách lợi hại mau chóng đem lại lợi ích nhất cho đảng. Nó trở thành một thứ vũ khí để duy trì sự tồn tại, củng cố quyền lực, vượt qua những khó khăn, bù đắp cho những yếu kém và suy yếu của đảng. Lợi ích của đảng không phải là lợi ích của đảng viên, mà là lợi ích chính tập đoàn CSVN. Nó được đặt lên vị trí tối thượng, cao hơn tất cả những gì gọi là cá nhân hay cá thể. Nó tự trở thành 1 thứ đảng tính áp chế hoàn toàn nhân tính, biến người ta thành một thứ năng lượng, một công cụ phi nhân tính, để phục vụ cho nó, để giết người diệt khẩu. Như trường hợp Trường Chinh Đặng Xuân Khu, vì lợi ích đảng, đã đấu tố giết chính cha ruột của mình. Hay như Chu Ân Lai, ra lệnh đóng đinh vào đầu của Tôn Duy Thể, con gái nuôi của y. Ban đầu Việt Cộng chỉ dùng thủ đoạn này trong nội bộ. Nhưng sau đó, đã mở rộng qui mô đến toàn dân. Đảng tính được cưỡng chế trở thành một lối tư duy nhất quán và nhất định dưới vỏ bọc dân tộc, là một thủ đoạn tẩy não đại qui mô để người dân phải phù hợp theo cơ chế tà gian, cực kỳ ác độc và vô luân của đảng Cộng Sản Việt Nam.

2- BÓP NGHẸT TÍN NGƯỠNG, HỦY DIỆT VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ PHÁ NÁT GIA ĐÌNH:
Văn hóa Việt Nam là lương thiện, là tin vào Trời, vào luật vay trả và vận mệnh. Những nhà cai trị phải hướng Thượng, giữ TÂM ĐẠO, tuân theo Thiên mệnh, hòa hợp với chân bổn thiện của con người. Việc chấp nhận niềm tin vào Thượng Đế, Trời, Phật có nghĩa là chấp nhận quyền lực tối thượng tùy vào TRỜI, vào đấng Tối Cao, nên phải duy trì ĐẠO ĐỨC, phát triển Tín Ngưỡng. Trong lúc tà thuyết Cộng Sản lại đối chọi với Văn Hóa Dân tộc. Chúng chỉ tuyên truyền một chiều, khuyến khích bạo lực, khích động lòng căm thù và mang đầy tính chất lừa gạt và dối trá. “Văn Hóa” Việt Cộng là tẩy não. Chúng đưa ra các khẩu hiệu như: “Chỉ thị tối cao”, hay “từ khung đưa xuống”, “lãnh đạo đề ra”, “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp quần chúng”, “không có gì qúi hơn Độc Lập Tự Do”, “Đỉnh cao trí tuệ” “Đảng Cộng Sản tiên tiến” v.v… Đây chỉ là những khẩu hiệu để tẩy não dân chúng. Có thực là đảng là “đỉnh cao trí tuệ” hay không? Đỗ Mười học mới lớp ba đã làm đến “Tổng Bí Thư”, là vị trí cao cấp nhất của Cộng đảng. Hay “Hồ Chủ Tịch có sống mãi” hay đã chui vào hòm, vào nằm tại Ba Đình từ bao giờ rồi? Thêm vào đó, “Văn Hóa Cộng Sản” là thứ văn hóa nịnh hót, tuyệt đối phục tùng, tự tôn nhưng đầy ganh tỵ, làm cho con người ghen tức với những ai hơn mình, giầu có hơn mình. Tố Hữu đã có thể leo đến chức vụ “Phó Thủ Tướng” vì những câu thơ “Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim…” Nhưng khi Tố Hữu biết được thứ chân lý giết người, đấu tranh giai cấp này nó tàn ác, vô luân đến đâu thì đã muộn màng. Cộng Sản theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, lại hô hào lao động là chìa khóa đổi thay bản thể và vận mệnh dưới sự lãnh đạo của những tên vô sản tiên phong dẫn đến “thiên đường hạ giới”. Do đó, tin vào văn hóa truyền thống, niềm tin vào TRỜI, đã thách thức tính hợp pháp và nền tảng của Cộng đảng. Vì vậy, lãnh vực tín ngưỡng là vấn đề sống còn của Cộng đảng và Văn Hóa Dân Tộc với nền tảng là “DÂN VI QÚI, XÃ TẮC THỨ CHI, QUÂN VI KHINH” đương nhiên là một chướng ngại cần phải trù dập để chế độ độc tài, hủy diệt của Việt Cộng mới có chỗ tồn tại. Cộng Sản phải thủ tiêu mọi tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng và nền Văn Hóa Dân Tộc mới có thể bắt đầu thứ tà giáo thống trị qủi mị Cộng Sản. Cũng trong thủ đoạn muốn độc quyền kiểm soát mọi nguồn lực của xã hội, nên khi có ai bị coi là đứng ở bên đối nghịch, thì kẻ ấy lập tức phải chịu rủi ro, phải đối mặt với khủng bố, trù dập, mất đi phẩm gía của mình. Họ chỉ còn có gia đình là nơi an ủi, chia xẻ. Do đó Việt Cộng phải thực hiện chính sách liên lụy để phá vỡ nơi ẩn náu an toàn này, thì mới hoàn toàn kìm chế dân chúng. Đối với nhiều người, sự phản bội của thân nhân, tố cáo, đấu tranh, công khai phê bình hay lên án, là nhát dao cuối cùng kết liễu tinh thần của họ, chỉ còn tự tử là con đường giải thoát duy nhất.

3- MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI:
Đó cũng là thủ đoạn cố hữu của Cộng đảng. Chúng không chỉ giết hại nhân dân qua bộ máy độc ác của nó, mà còn tích cực vận động quần chúng chém giết lẫn nhau để quấy động xã hội, để tiêu diệt những hiểm họa tiềm tàng từ trong trứng nước, hay giết người để cảnh cáo người khác. Trùm Cộng Sản Stalin từng nói: “Cái chết của 1 người là 1 bi kịch. Nhưng cái chết của 1 triệu người chỉ là 1 con số thống kê ”. Mao Trạch Đông cũng khẳng định: “Thương vong là việc không tránh khỏi trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào”. Bởi vậy Hồ Chí Minh cũng không kém. Y nói: “Không có bạo lực thì không có cách mạng”. Bởi đó mới có 20 triệu dân Nga tử vong trong thời Stalin, trên 80 triệu người Tầu bị thảm sát lúc Mao làm “cách mạng văn hóa”. Việt Cộng và Khờ Me đỏ cũng giết trên 3 triệu người để làm thành tích “tiên tiến”. Nhưng độc ác vẫn chưa nói hết bản chất của Cộng đảng. Phải có thêm nham hiểm và tà mỵ mới phần nào mô tả được hoạt động của Việt Cộng. Đó là thủ đoạn “mượn đao giết người”. Như trong thời toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp (1910-1954), Việt Cộng trở thành chó săn để chỉ điểm cho quân đội viễn chinh tận diệt các tổ chức yêu nước mà Việt Cộng giả vờ hợp tác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân v.v… Theo hồi ký của toàn quyền Pasquier tiết lộ thì lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Thái Học bị các phu xe bắt giao cho Clebert tại Ấp Cổ Vịt và việc quân Pháp bỏ bom tận diệt ổ kháng chiến tại làng Cổ Am đều do chỉ điểm của mật báo viên Việt Cộng. Chính trong vụ hỏa thiêu đồi Nga Mi, những cán bộ ưu tú của Duy Dân cũng do Việt Cộng báo cho mật thám Tây tàn sát. Khi nổ ra “toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp” thì Việt Cộng chỉ có 1 đại đội võ trang tuyên truyền gồm 36 tên do Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Trong khi các chính đảng Quốc Gia đã triệu tập được hàng trăm ngàn đảng viên hy sinh đấu tranh liên lủy. Nên Việt Cộng một mặt xảo trá “thống nhất chiến tuyến” với VNQDĐ để duy trì lực lượng, hầu tranh giành quyền lãnh đạo sau này, một mặt lại làm điểm chỉ viên cho Pháp để tiêu diệt dần những lực lượng yêu nước. Chúng giả vờ vẫy cao lá cờ “kháng chiến”, nhưng lại thông đồng với giặc Pháp để tiêu diệt các lực lượng yêu nước, có phải thật sự vì sự tồn vong của nòi giống hay thủ lợi cho Cộng đảng? Mới đây, khi Tòa Tổng giám Mục Hà Nội cùng giáo dân nổ ra các cuộc biểu tình yêu cầu trả lại tài sản, mà Việt Cộng đã tịch thâu dùng làm nơi giải trí. Cộng đảng liền móc nối với tòa thánh La Mã để ra văn thư yêu cầu giáo dân giữ gìn trật tự, không tuần hành ngoài đường phố. Nhưng thấy họ nhất quyết tranh đấu không nhượng bộ, Việt Cộng liền lợi dụng danh nghĩa “Phật Giáo” để tranh giành chủ quyền của cơ sở này. Thế mượn đao này của chúng rất kiến hiệu. Vì những vị lãnh đạo tinh thần, dù trong tôn giáo nào cũng thế, đều không muốn có sự tranh chấp với tôn giáo bạn. Và Cộng đảng 1 lần nữa, sẽ tự cho mình là tài tình và sáng tạo trong việc giải quyết tranh chấp. Cuối cùng, những con cờ mà Cộng đảng xử dụng dưới danh nghĩa “Phật Giáo” cũng sẽ bị nó thủ tiêu để tránh hậu hoạ.

4- LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT QUYỀN LỰC VÀ GIẢ DẠNG DÂN CHỦ ĐỂ DUY TRÌ ĐỘC TÀI:
Dưới chiêu bài “Dân Chủ”, Việt Cộng xử dụng các thủ đoạn như thanh trừng nội gian, phê bình, tự kiểm, một công tác tư tưởng cực kỳ vô nhân tính. Cá nhân phải tự sỉ vả mình thậm tệ trước mặt người khác, sau đó phải cung khai của cải cất dấu, rồi cũng bị khủng bố, trừng trị đẫm máu khiến không ai dám giao tiếp với ai, bụng đầy quỉ kế. Ai cũng căng thẳng, lo sợ ngày đêm. Thậm chí thấy thân nhân, bạn bè bị phỉ báng cũng không dám hở miệng nói 1 lời, vì lo cho bản thân, tính mệnh của mình cũng khó giữ. Do đó kẻ côn đồ, vô lại, a dua nịnh hót, lươn lẹo, lừa dối, nhục mạ kẻ khác, mặc sức hoành hành. Con người sống tủi nhục, bị áp lực gần như phát điên. Chỉ biết lo cho tính mệnh và chén cơm của mình, quên cả liêm sỉ, quên cả người thân, không còn dám hé răng nói lời gì khác, ngoài những lời của đảng nhại đi, nhại lại. Nhân danh “Dân Chủ”, Cộng đảng Trung quốc đã bắn thẳng vào những sinh viên, học sinh trên quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989, thì Cộng đảng Việt Nam cũng nhân danh “Dân Chủ” để bắt bớ, sát hại những người đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Nhân danh “Dân Chủ”, Việt Cộng đã bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án, đánh đập dã man nhà báo Trần Khải Thanh Thủy và giả dạng “Dân Chủ”, Việt Cộng đã thủ tiêu một số dân khiếu kiện, dân oan, những người từng là “liệt sĩ”, “mẹ giải phóng”, “chị nuôi kháng chiến” trong thời chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975). Chính cái “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam”, một cánh tay nối dài của Cộng đảng, là một thứ dân chủ giả hiệu đội lốt quần chúng để làm cơ sở ngoại vi trấn lột nhân dân. Trùm Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã trắng trợn nói láo trong những cuộc phỏng vấn do tập đoàn BBC đưa ra rằng: “Việt Nam không có đối lập chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người vi phạm luật pháp mà thôi!” Rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai thú nhận “Luật pháp” của Việt Cộng là cấm đối ngôn luận, triệt tiêu dân chủ và tận diệt tín ngưỡng. Vì những “đối tượng” mà Việt Cộng hiện đang cầm tù là những thành phần đang tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước. Việt Cộng hiện cũng đang giả dạng Dân Chủ, vì quyền lợi của dân chúng mà đứng ra đòi bồi thường thiệt hại do “chất độc màu da cam” của Mỹ dùng khai quang trong thời chiến tranh Quốc - Cộng. Nhưng những nạn nhân do Việt Cộng đưa ra là những cán bộ, chiến binh người miền Bắc. Mà trong thời chiến, chúng vẫn xác quyết mạnh mẽ rằng cuộc chiến xâm lăng miền Nam (1955-1975) là do chính nhân dân miền Nam, “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” và cái gọi là “Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam” đứng lên chống “Mỹ-Ngụy” đòi giải phóng, chứ không hề có sự giúp đỡ, giật dây hay có bộ đội nào của quân đội Bắc Việt được đưa vào Nam để xâm lăng. Nay lại lòi ra những nạn nhân là những chiến binh Bắc Việt. Vậy “chất độc màu da cam” được rải ra tại miền Nam, mà nhân dân miền Nam không bị ảnh hưởng, còn những người sống tại miền Bắc lại bị nhiễm độc thì thật là lố bịch và khôi hài.

5- CƯỚP CÔNG THÀNH QUẢ ĐẤU TRANH VÀ LAO ĐỘNG VẤT VẢ CỦA TOÀN DÂN:
Việt Cộng luôn nhại đi, nhại lại là nhờ chúng mà đất nước được thống nhất và xã hội đang được cải tiến. Nhưng thực tế, Việt Cộng chỉ với một nhúm “Đại Đội Võ trang Tuyên truyền” do Võ Nguyên Giáp, một ông giáo làng chỉ huy. Chỉ với những thủ đoạn như mật báo, điểm chỉ cho Tây để bắt giam, sát hại những thành phần chủ lực kháng chiến chống thực dân, thì chúng có thể tạo được thành qủa “thống nhất” đất nước như chúng tuyên truyền hay không? Theo hồi ký của toàn quyền Pasquier, của nguyên soái Aubert, của Louis Marty, Tổng Giám Đốc nha Liêm Phóng (mật thám) Đông Dương và tài liệu do chúng tôi truy tìm, thì từ khi có cuộc Tổng Khởi Nghĩa kháng thực dân Pháp do Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) khởi xướng, cho đến khi Pháp tháo chạy thì chỉ có dân chúng, cán bộ, đảng viên VNQDĐ bị bắt, bị hành hình chứ chưa có 1 tù binh nào là đảng viên Cộng Sản. Ngay trong đại hội đại biểu các dân tộc nhược tiểu ở Á Đông tổ chức tại Nam Kinh tháng 12 năm 1932, có sự tham dự của các nước Trung Hoa, Miến Điện, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Triều Tiên và Việt Nam, cũng không thấy có sự hiện điện của Cộng đảng. Chúng chỉ núp bóng các tổ chức kháng chiến, giả vờ hợp tác để điểm chỉ cho thực dân Pháp bách hại tiêu mòn các lực

lượng yêu nước. Còn Việt Cộng chỉ nằm im chờ thủ lợi. Ngay cái thành tích mà cả nước, cả thế giới được nghe trong cuộc chiến dứt điểm tại Điện Biên Phủ, đã nâng Võ Nguyên Giáp lên hàng “danh tướng”, có thực sự do tên giáo làng này chỉ huy, hay do cán bộ, đảng viên của chúng hy sinh xương máu? Thật sự do Quốc Dân Đảng Trung Hoa khởi diễn và sự hy sinh xương máu của biết bao dân công, lao động, quần chúng bị đưa đẩy vào một cuộc chiến ghê rợn, mà Pháp phải tháo chạy vì bị chết qúa nhiều. Còn Việt Cộng chúng được thắng lợi vì chỉ có dân chúng phải hy sinh trên lằn tên, mũi đạn. Còn cán bộ Việt Cộng thì nằm chờ thắng lợi cuối cùng, không cần biết đến có bao nhiêu người bị ép lấy chính thân chận dưới bánh xe pháo, bao nhiêu người phải làm bia đỡ đạn, hy sinh. Đây cũng là “chiến thuật biển người” mà Mao Trạch Dông dùng để bó tay Tưởng Giới Thạch, hay bất cứ 1 vị tướng lãnh nào còn có nhân tính và lương tri, không muốn thấy binh sĩ hay dân lành bị thương tổn qúa nhiều. Hiện nay, đất nước Việt Nam cũng đang dần có sự phồn vinh, dù là sự phồn vinh gỉa tạo. Đó cũng do công sức của biết bao người nỗ lực chịu đựng, xây đắp. Trong lúc cán bộ Việt Cộng chỉ chú tâm cướp bóc, áp bức dân chúng bằng cách đổi tiền, đánh địa chủ, tư sản v.v… để chiếm đoạt của cải, đất đai, nhà cửa của dân chúng. Trong thời chiến “Quốc-Cộng”. Đệ Nhị Cộng Hòa chỉ cần 600 triệu đô la tài trợ để quật dậy. Nhưng không có đành thúc thủ. Trong lúc hiện nay, chỉ với số tiền gửi về nước giúp thân nhân của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại đã lên đến 3,4 tỷ đô la hằng năm. Thêm vào đó, cứ mỗi dịp tết, có khoảng từ 300 đến 400 ngàn lượt du lịch về nước. Và ít nhất mỗi người về thăm quê nhà, cũng mang theo trong mình từ 5 ngàn đến 20 ngàn đô la để tiêu pha tại Việt Nam, tạo thành con số hàng tỷ đô la xuất nhập cho Cộng đảng, là người đang kiểm soát mọi nguồn tài chính của quốc gia. Chỉ với số ngân khoản khổng lồ tròm trèm 10 tỷ đô la hằng năm này, đã có thể biến Việt Nam thành một quốc gia trù phú, không kể đến hằng trăm triệu viện trợ từ các quốc gia Âu Mỹ, mà nước ta vẫn còn là 1 trong những quốc gia nghèo và chậm tiến trong vùng Đông Nam Á. Trong lúc đó, có trên 2000 cán bộ đầu sỏ Việt Cộng có tài khoản hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ, thì đủ hiểu “công lao” của Việt Cộng xây dựng đất nước ra sao. Mới đây, theo sự tiết lộ của những cán bộ Việt Cộng phụ trách về dầu khí, đã khoe trữ lượng dầu hỏa tại thềm lục địa Việt Nam có thể lên tới 72 lần trữ lượng dầu của Kuwait và lượng dầu thô mà các trùm Việt Cộng bán và âm thầm chia nhau trong qúi 3 năm 2007 là 827 triệu đô la. Các tin tức này đã bị bưng bít và những cán bộ lỡ dại tiết lộ tin tức này đã bị “hạ tầng công tác” hoặc bị thủ tiêu, ngay sau khi tập đoàn truyền thông BBC loan tải lượng dầu thô bán được trong cuối tháng 2 năm 2008. Và sau đó, tập đoàn BBC cũng đồng lõa với Cộng đảng để im bặt không bình luận gì thêm về tin tức này. Nhưng “Thiên bất dung gian”, ngay sau đó, một tầu chở dầu lậu của Việt Cộng do qúa trọng tải, đã bị đắm tại Quảng Ngải khi gặp bảo tố. Số dầu tràn ra biển, bị sóng đánh tràn vào bờ vớt được khoảng 17,000 tấn khiến Việt Cộng không có cách nào che đậy được. Thử làm 1 con tính để biết Việt Cộng đã trộm cướp biết bao của cải của nhân dân Việt Nam: Dân số Kuwait khoảng 8.7 triệu người. Mỗi gia chủ được chia trên 40 ngàn đô la mỗi năm từ tiền bán dầu, mà không cần

phải ra sức lao động. Dân Việt khoảng gần 87 triệu người. Trữ lượng dầu tại thềm lục địa Việt Nam sau khi khai thác, lớn gấp 70 lần mỏ dầu của Kuwait. Nhưng dân số Việt Nam chỉ gấp 10 lần dân số Kuwait. Vậy mỗi gia chủ Việt Nam sẽ được chia tiền bán dầu nhiều gấp 7 lần tiền chia cho mỗi gia chủ người Kuwait. Tính ra lợi tức mỗi gia đình Việt Nam sẽ nhận được là 7 x $40,000.00 tức là gần 300 ngàn đô la hằng năm, mà không cần phải ra sức lao động. Hiện nay, dân Việt Nam làm lụng khổ cực biết bao, mà lợi tức bình quân không hơn $1000 mỗi năm. Trong lúc trùm Việt Cộng có thể phung phí tiêu xài hàng chục ngàn đô la hằng đêm tại các sòng bài Las Vegas, Ma cao. Chuyện thân nhân các trùm Việt Cộng nhập cảng những chiếc xe Rolls Royce gía hàng triệu đô la mỗi chiếc, để khoe khoang với nhau, là chuyện thường tại Hà Nội. Đây không chỉ là “cướp công”, là bóc lộc trắng trợn, mà còn là thủ đoạn tinh ma của 1 tập đoàn cai trị có thành tích dính đầy máu và mồ hôi của nhân dân.

6- SỬ DỤNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ CÁC NGUỒN LỰC QUỐC GIA VÀO VIỆC ĐÀN ÁP:
Dưới sự cai trị của Cộng Sản, tất cả các bề mặt mà chúng gọi là “cơ quan”, đều là công cụ của đảng. kể cả những bề mặt được khoát những mỹ từ như “viện kiểm soát nhân dân”, “toà án nhân dân” hay “quân đội nhân dân”, “Ban Thanh Tra” v.v… đều phải trở thành công cụ của chúng. Đặc biệt thành phần công an khu vực là chó dại dòm nhà và “quân đội nhân dân” là chủ lực trấn áp. Cộng đảng kiểm soát và chi phối tất cả các lực lượng quân đội, kể cả công an. Chỉ cho phép các lực lượng này trở thành một loại tôi mọi, chỉ biết vâng phục “lệnh trên” và làm những gì Cộng đảng muốn hay cho phép. Dưới sự toa rập, bao che của trùm Cộng đảng, các thành phần căm thù, khát máu, du côn trong các lực lượng công an và quân đội không cần sợ sệt luật pháp hay bất cứ điều gì, kể cả khi các lực lượng này được sử dụng để trấn áp, để tàn sát dân chúng, khi chúng khoác lên người dân bản án “phản động”, mà không do tòa án hay luật pháp nào truy xét. Dưới chế độ Cộng Sản, công an được lệnh bắt người mà không cần án lệnh. Nhưng muốn thả ra, thì phải có lệnh của Trung Ương đảng. Đó là sự trấn áp, khủng bố dân chúng cực kỳ hung ác và phi pháp của Cộng đảng. Tuy nhiên cũng cần nói thêm là sau MẬU THÂN năm 1968, vai trò của ĐIỆP VIÊN TẦU CỘNG HỒ CHÍ MINH (HCM) coi như chấm dứt. Nhưng đại đa số quân, dân miền bắc và tập kết từ miền nam, kể cả một số tướng lảnh Việt Cộng đều không biết điều này. Họ vẫn coi HCM là anh hùng dân tộc, có biết đâu HCM phải nghe lời MAO TRẠCH ĐÔNG xúi dại: "LẤY NÔNG THÔN BAO VÂY THÀNH THỊ", ra lệnh tổng công kích, tổng nổi dậy, tưởng sẽ nhất định thắng lợi. Nhưng y cũng bị "trúng vào kế một ná hai chim” của MAO, muốn mượn tay QLVNCH để tiêu diệt và làm suy yếu TIỀM LỰC ĐỐI KHÁNG SAU NÀY trong kế hoạch thôn tính toàn cõi VIỆT NAM. Chính HCM cũng không biết rằng: MỸ cũng đã được TÀU thông báo trước về kế hoạch " TỐI MẬT" của BC3C và MỸ hứa sẽ không can thiệp trong giai đoạn đầu.Trong bộ chính trị CSVN lúc ấy, có một số rất ít người biết được điều này, đứng đầu là LÊ DUẨN. Nhưng y phải câm miệng không cho HCM biết, vì một là con bài HCM đã bị lật ngữa, sắp bị quăng vào xọt rác, hai là LÊ DUẪN đã được chọn để làm TAY SAI MỚI trong vở tuồng sắp tới. Năm sau 1969, dù HCM còn rất khỏe, mỗi sáng đều có thể tự mình đi quyền tập thể dục. Nhưng đầu tháng 8/1969, TÀU CỘNG đã gởi một toán chuyên gia đến Việt Nam, theo yêu cầu của LÊ DUẨN, với danh nghĩa là để "chăm sóc sức khỏe cho HCM”. Thực sự là để tiến hành kế hoạch “vắt chanh bỏ vỏ”, ám sát HCM. Kế hoạch này mới đây đã được tiết lộ của một nhóm bác sĩ Việt Nam dựa theo tài liệu, phim ảnh và lời kể của các nhân chứng như Vũ Kỳ, thư ký riêng của HCM, Giáo sư Viện sĩ IU.M.Lô-pu-khin, nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Mát-xcơ-va số 2, Trần Viết Hoàn nguyên cảnh vệ của HCM, Hai nữ y tá chăm sóc HCM những ngày cuối đời là Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý, các khúc phim đã quay những giờ phút cuối của HCM. Qua lăng kính của các Bác sĩ Việt Nam, sự thật nay được thêm sáng tỏ khi đối chiếu với các tài liệu mà đảng CSVN đã công bố về những giờ phút sau cùng cuả tên điệp viên HCM. Những tài liệu này trước đây là những tài liệu thuộc loại TỐI MẬT cuả BỘ CHÍNH TRỊ CSVN. Nhưng nay đã “VÔ TÌNH” bị tiết lộ, thì đủ hiểu là THẦN TƯỢNG HCM sắp sửa bị các đồng chí CS TÀU quăng vào xọt rác để thay thế bằng THẦN TƯỢNG HỒ CẨM ĐÀO sẽ nhập từ Trung Quốc sang. Anh Chị Em trong các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân và công an nhân dân còn yêu nước, có kiến thức, có lương tri và mang dòng máu Việt nghĩ sao về sự kiện này? Có nên tiếp tục để cho Cộng đảng sử dụng như một loại sói lang ăn thịt đồng loại, là khí cụ vô nhân tính để trấn áp đồng bào hay không? Nhân dân Việt Nam và CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI luôn CHIÊU HIỀN, luôn mở rộng vòng tay đón mời những người con biết thức tỉnh quay về với Chính Nghĩa, với cội nguồn và TÌNH THƯƠNG Dân Tộc. Như đã chiêu hiền hàng trăm, ngàn cán binh bộ đội đảng viên CSVN từ các đảo trại tỵ nạn và ngay trong nước như Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đỗ Xuân Diễn, Trung tướng Trần Độ, Đại tá công an Lê Văn Xê v.v… và ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được chiếu cố. VIỆT CỘNG, bỏ Cộng còn Việt, người Việt và người Việt KHÔNG BAO GIỜ HẬN THÙ CHÉM GIẾT LẪN NHAU. Đó không phải là lời nói suông, mà là ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI đã công bố và đeo đuổi suốt hai mươi (20) năm qua để LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

7- GIẾT NGƯỜI ĐỂ CẢNH CÁO NGƯỜI KHÁC VÀ LẤP LIẾM CHE ĐẬY BẰNG CHỨNG CỦA VIỆC CHÉM GIẾT:
Việt Cộng thường đem các địa chủ ra chém giết hoặc xử bắn công khai cũng vì mục địch này. Chúng cũng thường mang các tù binh ra xử bắn trước sự chứng chiến của đồng đội để răn đe. Tuy nhiên, đối với những nhân vật có tiếng tăm trên trường quốc tế thì bị chúng bịt miệng, nhưng không bị giết. Mục đích để che dấu việc sát hại những người mà cái chết của họ sẽ gây sự chú ý của xã hội. Nhưng tai hại hơn hết là Cộng đảng đã gây ảnh hưởng sắt máu, làm triệt tiêu lương tính trong tầng lớp nhân dân. Chúng sẽ điều chỉnh cường độ giết chóc của nó một khi cảm giác sợ hãi của dân chúng đã được kiểm soát. Bản chất khát máu của Cộng đảng chưa bao giờ thay đổi, thậm chí lại càng có ít khả năng là chúng sẽ thay đổi trong tương lai. Ngày nào mà chúng còn kiểm soát được sự phục tùng của cả nước, thì sự tăng cường khủng bố cũng sẽ được điều chỉnh cho thích hợp. Trong tình trạng hiện nay của Việt Nam, mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu hùng hục làm việc và có thể hưởng thụ trụy lạc, nếu muốn. Nhưng nếu nói hay bàn bạc về “chính trị”, bàn về “chính trị”, về “lãnh đạo” là bị theo dõi, là bị ghép tội “quan điểm”, là tuyệt đối cấm đoán, là đối tượng phản động. Các phong trào khiếu kiện, dân oan đã oanh liệt nổ ra. Nhưng chắc chắn sẽ bị trù dập. Những ai nổi bật trong các cuộc đấu tranh mà chưa có “tên tuổi” hay chưa nổi tiếng, đều đã bị bắt và thủ tiêu. Kể cả thân nhân, gia đình cũng liên lụy, bị triệt hạ, nên tin tức khó lọt ra ngoài. Nếu ai theo sát thời sự nên có câu hỏi: Những người cầm đầu biểu tình giờ đang ở đâu và ra sao? Sẽ hiểu thêm về Việt Cộng.

8- XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ PHI CHÍNH TRỊ BẰNG THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ:
Một mánh khoé và Việt Công học từ Trung Cộng để tấn công vào các nhà tranh đấu là thổi phồng một vấn đề xã hội bình thường như trao đổi email, tin tức khắp nơi v.v.. lên ngang hàng với “đấu tranh tư tưởng”, “đấu tranh với đảng để đoạt chính quyền”, “mang thảm họa cho đất nước”, “lực lượng kẻ thù của nhân dân”. Mánh khoé này có tác dụng làm cho kẻ bị tấn công cảm thấy tự hào, dù bị hy sinh và đàn áp tận diệt. Chúng cố tình chính trị hóa nhu cầu đòi hỏi thông thường trong cuộc sống để sử dụng vận động chính trị như một công cụ tuyên truyền để khích động lòng thù hận của quần chúng, hay để trao đổi với các quyền lợi lớn hơn với những nước tự do. Ví dụ chúng bắt linh mục Nguyễn Văn Lý vì Ngài yêu cầu được quyền sử dụng đất của hội thánh tại Nguyệt Biều hay những người vận động dân chủ, chỉ tìm cách liên lạc trong nước như Nguyễn Quốc Quân, Đỗ Thành Công v.v… biến những nhân vật này thanh những “lãnh tụ nguy hiểm” bất đắc dĩ, tạo ra nhu cầu đấu tranh ngắn hạn, gây sự chú ý nhất thời của quần chúng, khoả lấp mục tiêu chính là tội ác và thủ đoạn giết người của Cộng đảng. Khi đến cao điểm, thì chúng thả những nạn nhân này ra. Vừa trao đổi được quyền lợi, vừa được lòng các nước văn minh, vừa tạo ra các ngòi đấu tranh gỉả, không đủ thực chất để đương đầu với chúng, làm quần chúng chán nản hay hờ hững với những nỗ lực chính đang đương đầu với Cộng đảng.

9- GIẢ VỜ HỢP TÁC BỀ MẶT, BÍ MẬT THANH TOÁN BÊN TRONG:
Cộng Sản không hề tin vào các “học thuyết” của chính nó. Nhưng lại ép buộc người khác phải tin vào mớ lý luận tà mị, vô luân này. Đây là thủ đoạn gian manh nhất mà Cộng đảng bám víu. Chúng biết rằng từ Darwin cho đến Karl-Marx, Lê Nin hay Hồ Chí Minh đều là những thằng điên, đầy những sai lầm và phóng đại. Lý tưởng “Xã Hội Chủ Nghĩa” mà chúng rêu rao là không có thật. Nhưng Cộng đảng đã trân tráo dùng hệ tư tưởng gỉả dối này làm nền tảng của chế độ. Trong thực tế, nhiều quan chức Cộng đảng bị mất chức hay hạ tầng công tác vì hủ bại. Nhưng chính chúng nó thì lại đồi trụy, ăn hối lộ, gian tham vô bờ bến. Những thứ gọi là “đầy tớ nhân dân”, “tiêu chí cách mạng” thì hiếp dâm cả chị dâu như Lê Chí Thọ, uống rượu, chơi gái đến bán thân bất tọai như Mai Chí Thọ, hay liệt dương như Phan Văn Khải, tên này miệng chửi thề như máy và lấy cả con dâu là vợ của Phan Văn Hoàng tức Hoàng Ty, con của y. Hay như Nông Đức Mạnh không dám nhận cha ruột là Hồ Chí Minh v.v… Chúng luôn lặp đi, lặp lại trong các bài diễn văn là “thành thật”, “chống tham nhũng”, “tận tụy với nhân dân” v.v… trong khi chúng biển thủ công qũy, ăn cắp của công, nhận hối lộ như ăn cơm. Chính cha đẻ của Cộng Sản là Karl Marx không thiếu con hoang, Lê Nin bị bệnh giang mai, Mao Trạch Đông dâm loạn v.v… đều là mẫu mực của Cộng đảng. Trong cuộc sống hằng ngày, dân Việt có ai thích thú gì các buổi học tập chính trị rỗng tuếch. Nhưng không ai dám nói ra. Thiếu tính lương thiện và lòng tin, xã hội sẽ khủng hoảng. Cộng đảng biết những điều đó và chúng tạo ra vậy để vứt bỏ lương tâm của con người, thì mới khiến người dân không tin vào công lý, không dám bênh vực chính nghĩa, sẽ trở thành những cái xác không hồn, luôn tuân phục vào quyền lực của đảng. Ngay cả tư duy của họ cũng phải đóng khung để đảng lộng hành tung ra những khẩu hiệu “yêu nước”, “dân tộc”, không phải chỉ để khích động, mà trở thành những mệnh lệnh do Cộng đảng vận dụng khi phải khẩn cấp động viên nhân dân. Việt Cộng biến đảng thành một thứ ma túy khiến dân chúng LẦM TƯỞNG ĐẢNG VỚI ĐẤT NƯỚC, YÊU ĐẢNG LÀ YÊU NƯỚC và quyền lợi của đảng là tối thượng, để rồi Cộng đảng mặc tình bán nước cầu vinh, bán đất, dâng biển để trụy lạc, phung phí. Trong lúc dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học hành, thì tài sản của những trùm Việt Cộng tại hải ngoại đã lên đến hàng tỷ đô la. Chúng vẫn phây phây hưởng thụ trên mồ hôi, xương máu của nhân dân. Chúng đã “hợp thức hóa” quyền lợi của chúng là quyền lợi của đất nước một cách mặc nhiên.

III/ KỸ THUẬT TẨY NÃO CỦA CỘNG ĐẢNG ĐANG CHUYỄN TỪ TRẮNG TRỢN SANG TINH VI:

Trong qúa khứ, Cộng đảng xúi dục bạo lực, tàn sát và hy sinh cho đảng. Đảng tính Cộng Sản không cho phép chúng có đồng minh hay thân hữu, mà chỉ có thù địch và “liên minh giai đoạn” mà thôi. Ngay chính tài liệu của 1 số đảng viên ly khai CS cũng đã tiết lộ cái chết của Hồ Chí Minh là do Lê Duẫn xuống tay huống hồ gì đối với dân chúng trong nước, họ đương nhiên là “thù địch lâu dài” và phải bị khống chế nên Cộng đảng không ngần ngại gì phải triển khai bạo lực và khủng bố trấn áp, mà không cần phải che dấu. Chúng chỉ che giấu trong giai đoạn “kháng chiến chống Pháp” để mị gạt và được dân nuôi dưỡng. Nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, thì lập tức sử dụng đấu tố để cướp bóc tài sản của dân. Trước khi chiếm miền Nam, chúng cũng mềm mại với chiêu bài “giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước” để tận dụng nhân vật lực của dân chúng miền Bắc và sự tiếp tế của nhân dân miền Nam hầu thực hiện được dã tâm xăm lăng nốt phần còn lại miền Nam Việt Nam. Nhưng sau khi chiếm được, chúng hung hăng đánh tư sản và mại bản để cướp của. Nay Việt Cộng đã thâu tóm và kiểm soát gần như tất cả tài nguyên, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân, thành lập xong hệ thống công an khu vực để theo dõi, kìm kẹp dân chúng và thực hiện tẩy nảo từng phần cho đến khi hoàn toàn chế ngự được phản ứng của dân chúng, thì chúng chuyển sang bước thứ hai là “thư giãn”. Tức dùng ăn chơi trụy lạc để phá nát truyền thống, đạo đức dân tộc, tạo nhu cầu hưởng thụ trụy lạc để tiếp tục thống trị nhân dân. Nhưng vì muốn quan hệ với các nước Âu-Mỹ, tuy là những “thù địch giai đoạn” của Cộng Sản. Nhưng chúng đang cần sự chi viện, sự giúp đỡ của Âu Mỹ về khoa học kỹ thuật và kinh tế, chúng không thể dùng công an, bộ đội để trấn áp công khai. Do đó những tên đầu sỏ Việt Cộng nay đã trở thành những tư bản đỏ, đã tìm cách cấu kết với những tư bản hoạt đầu, những kẻ làm giầu nhờ thủ đoạn bất lương, gọi là tư bản đen, buộc chúng phải vận dụng tất cả các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn, tuyên truyền xảo trá và “chuyên nghiệp” hơn, để có thể trà trộn, giao dịch với các nước tư bản. Ai cũng tưởng: “Ừ! Trong qúa khứ Cộng đảng có dối trá. Nhưng nay nó phải công bố sự thật”. Thật tế, chúng chỉ phủ lên các hành vi tàn độc, ác ôn của chúng qua lớp vải bọc tinh vi, xảo trá hơn, dối trá hơn mà thôi. Để che dấu sự thô kệch, dốt nát và hủ lậu của mình, các đầu sỏ cộng đảng và tay sai, con cháu cũng học chơi quần vợt, nhảy đầm và xử dụng máy điện toán v.v… Chúng còn tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thi hoa hậu để tạo lớp vỏ bọc hội nhập nếp sống văn minh. Nhưng bên trong để lừa lọc, để mặc tình dâm loạn, cưỡng bức các thiếu nử thích văn nghệ hay muốn khoe trương nhan sắc. Nữ nghệ sĩ tài sắc Thanh Nga cũng là một nạn nhân bị Lê Duẩn cưỡng bức đến mang thai và bị sát hại vì vợ y ghen tương, muốn diệt hậu họa. Internet cũng vừa phổ biến cảnh trụy lạc của hoa hậu Việt Nam với con một tên trùm công an Việt Cộng tại Hà Nội là điển hình. Cũng trong thủ đoạn tinh vi, chúng cũng cho bán cổ phiếu như 1 hình thức tự do kinh doanh. Nhưng chỉ có các trùm Việt Cộng và tay sai mới được tự do trao đổi. Tuy nhiên vì dốt nát nhưng rất tham lam, chúng đã luồn lọt dùng mọi thủ đoạn để trao đổi cổ phiếu vô luật lệ, tạo ra sự khủng hoảng mất giá, sụp đổ thị trường chứng khóan là điều đương nhiên. Ngoài ra, Cộng đảng cũng mua bằng cấp, cũng du học, cũng trao đổi sinh viên, cũng có rất nhiều “tiến sĩ” trong guồng máy cai trị để tạo gương mặt “trí thức” trên bề mặt. Thậm chí chúng còn bỏ tiền mua 1 vệ tinh viễn thông có tên là “Vinasat-1” của tập đoàn Ariane Space và sẽ phóng lên qũy đạo tại căn cứ không gian Kourou, Guiana, Nam Mỹ vào ngày 12/04/2008 tới đây để khoe khoang. Nhưng chính tên Nguyễn Bá Thước, phó giám đốc Bưu Chính Viễn Thông (VNTP), khi họp báo, đã học thuộc tờ mô phỏng (description) đã được dịch ra tiếng Việt, đã đọc lên những con số có ghi sẵn như cao độ, thời gian, vận tốc phóng v.v… nhằm đánh lừa quần chúng là Việt Cộng cũng có “chuyên viên”, có “đỉnh cao trí tuệ”. Nhưng nếu có ai hỏi y về công thức phóng vệ tinh, tọa độ hay cự ly dàn phóng thì y tẽn tò, vì những yếu tố này không có ghi trong tờ mô phỏng và y không biết để học thuộc trước. Cũng trong ý đồ phô trương tự do dân chủ, Việt Cộng cũng nặn ra những “đối tượng phản kháng” mà người bình dân gọi là “đối lập cuội” rồi bắt giữ, như một khổ nhục kế, tạo cho những nhân vật này có “qúa trình đấu tranh”. Sau khi chúng ta “đấu tranh mạnh mẽ” và yêu cầu quốc tế can thiệp, thì chúng thả những “nhân vật” này ra, vừa tạo được gương mặt dân chủ, vừa có sẵn những con cờ “qúi” để sử dụng khi cần thiết sau này.

Ngày xưa, trong chiến tranh Cộng đảng còn dùng những thủ đoạn trắng trợn như chôn sống người trong tết Mậu Thân 1968, pháo kích vào các trẻ em tại Cai Lậy, hay đưa dân ra làm bia đở đạn, bị thảm sát tại Mỹ Lai, thì câu nói của cố Tổng Thống Đệ II Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm” xác đáng phần nào. Nhưng trong hôm nay, Việt Cộng đã chiếm cứ toàn cõi Việt Nam, đang lợi dụng danh nghĩa ĐẠI DIỆN DÂN VIỆT để quan hệ trên khắp thế giới, đang đội lốt “chủ nhân ông” của những đất đai, tài nguyên, kho tàng vô gía, đặc biệt là mỏ dầu khí khổng lồ của Việt Nam tại biển Đông. Chúng đã trở nên hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và là Chủ Tịch luân phiên của Hội Đồng này, nên Cộng đảng càng phải dối gạt, lừa đảo tinh vi hơn, phải tạo lớp vỏ bọc mềm mại, hòa hoản hơn trước. Do đó, câu nhật tụng của cố Tổng Thống Thiệu đã trở thành qúa khứ. Chúng ta phải cố gắng chiêm nghiệm lề lối mới là: “KHÔNG NGHE VIỆT CỘNG NÓI, KHÔNG NHÌN VIỆT CỘNG LÀM, MÀ PHẢI HIỂU RỎ BẢN CHẤT VÀ ĐẢNG TÍNH CỦA CHÚNG để rồi cùng nhau tận diệt căn bệnh trầm kha này của nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng, thì mới đem lại hạnh phúc và đời sống tươi đẹp, có phẩm chất và phẩm gía cho nhân loại và nhân dân Việt Nam ”. Hiện tình Việt Nam mà những ai đừng mải mê theo lộ tuyến do Việt Cộng và các nhóm truyền thông ăn chịu với chúng để vẽ ra, thì đều có thể nhìn thấy những thảm trạng và những xảo trá sau đây:

1- SAU KHI CƯỚP CHÍNH QUYỀN, TRÙM CÔNG SẢN TRỞ THÀNH TƯ BẢN ĐỎ:
Cộng đảng Việt Nam đưa ra một mớ lý luận và khuôn khổ hoàn chỉnh về “cách mạng” và “liên tục đấu tranh” cho chuyên chính vô sản để đập nát hệ thống tư bản bóc lột. Nó lợi dụng sự hiểu biết của khoa học để quảng bá chủ nghĩa vô thần, sử dụng chủ nghĩa Cộng Sản để triệt hạ tư hữu cá nhân, dùng lý luận và bạo lực “cách mạng” kiểu Lê Nin để thống trị đất nước. Lý luận của Cộng Sản có 2 phần: Cơ sở kinh tế hạ tầng và thượng tầng kiến trúc chuyên chính. Trong đó, hạ tầng sẽ quyết định thượng tầng kiến trúc. Để củng cố thượng tầng, đặc biệt là quyền lực đảng, nó phải bắt đầu từ hạ tầng, bằng cách đấu tố giết hại những chủ đất, chủ nhân các cơ sở sản xuất để giải quyết các “quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất” ở nông thôn. Kế đến, chúng triệt hạ các nhà tư bản để giải quyết các quan hệ sản xuất ở thành thị. Trong Thượng tầng, việc giết chóc cũng được thực hiện định kỳ bằng thanh trừng hay thanh lọc, để duy trì quyền KIỂM SOÁT TUYỆT ĐỐI của đảng trong ý thức hệ. Qua hệ thống qủi mị này, Cộng đảng luôn đưa ra các kiểu giết người khác nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau. Cẩm nang của Cộng đảng nói rõ: “Chỉ có chém giết mới giải tỏa được sự phẫn nộ của nhân dân”. Thế nhưng, ngay sau khi chiếm trọn Nam Việt Nam, bọn trùm Việt Cộng tức tốc chiếm hữu từng cái xe, cái nhà, cả những chiếc đồng hồ, tủ lạnh, television, radio cũng được chúng cướp giật làm của riêng. Sau này tinh ma hơn, chúng chiếm đất, chiếm cơ sở kinh doanh và chiếm cả các công thự làm của riêng. Bọn trùm Việt Cộng đã mau chóng trở thành những đại tư bản đỏ. Do đó, theo qui trình của chúng, thì bọn trùm tư bản đỏ này tất nhiên trở thành đối tượng của đảng. Nhưng chúng làm sao dám thủ tiêu chính nó? Đây là sự xuẩn động, ngu tối, bế tắc cùng đường của Cộng đảng. Do đó, chúng phải mặc một cái áo hài hước: “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VỚI ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” thật u mê và ám chướng. Danh sách những trùm Việt Cộng như Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu v.v… có tài sản hằng trăm triệu Mỹ Kim trong các chương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ càng ngày càng dài, thì danh sách những bé gái Việt Nam 12, 13 tuổi phải bán thân nuôi gia đình, danh sách các em thiếu niên dưới tuổi lao động phải nghĩ học, phụ cha mẹ chạy gạo từng bữa cũng càng dài thêm.

2- GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ BẰNG THỦ ĐOẠN LÉN LÚT:
Mánh khoé của Cộng đảng thường dùng để tấn công các nhà tranh đấu cho dân chủ hay có tư tưởng độc lập, thường là đưa ra những cái bẫy để cầm tù những người này. Những cái bẫy này thường là tạo ra các tội như gián điệp nước ngoài, ngoại tình, trốn thuế v.v... không những để bắt bớ, mà còn hủy hoại thanh danh, làm nhục nạn nhân trước công chúng. Chúng chỉ cần lưu giữ hồ sơ cốt để tránh sự chỉ trích của các nhóm bên ngoài. Hiện nay, Việt Cộng còn học theo quan thầy Liên Sô ngón “bệnh tâm thần” để bắt giam thành phần phản kháng có tiếng tăm mà chúng không dám trấn áp công khai. Chúng sẽ vu cáo rồi nhốt họ vào các nhà thương điên, bệnh viện tâm thần, dùng thuốc độc giết từ từ, chích thuốc bệnh để tra khảo, hoặc dùng những y tá, nhân viên bệnh viện là công an giả dạng để tra tấn mà không bị chỉ trích. Ngoài ra, Việt Cộng còn dùng ngón buôn bán ma túy, thuốc phiện để đầu độc thanh thiếu niên. Sự bẩn thỉu nhất là chúng lợi dụng những gia đình có thân nhân ở hải ngoại, muốn vượt qua thảm trạng kinh tế hay vì gài lọt bẩy của chúng, đành nhắm mắt làm tay sai mang các chất độc á phiện này ra hải ngoại làm hư thối giới thanh niên. Khi cần, chính Việt Cộng báo cho nhân viên kiểm tra các phi trường, hải cảng bắt giam các nạn nhân đáng thương này. Chúng vừa tạo được bộ mặt “đàng hoàng” trước quốc tế, vừa gây tiếng xấu cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nên nhớ, sự thay đổi duy nhất của bản tính lưu manh của Cộng đảng là càng ngày càng nhục nhã, vô nhân tính hơn mà thôi.

3- DÙNG KINH TẾ ĐỂ GÂY SỨC ÉP CÁC NƯỚC TƯ BẢN:
Nhiều người vẫn cho rằng buôn bán với Cộng Sản sẽ thúc đẩy nhân quyền, tự do ngôn luận và dân chủ cho Việt Nam. Sau hơn 30 năm trao đổi, rõ ràng giả định này chỉ là mơ tưởng. Nguyên tắc làm thương mại của các nước Tây Phương và Việt Nam khác xa nhau. Sự bình đẳng, tin tức rõ ràng, sổ sách minh bạch của Âu Mỹ được thay thế bởi quan hệ cá nhân, hối lộ và mua chuộc của Việt Cộng. Nhiều công ty Âu Mỹ đã trở thành thủ phạm hàng đầu làm trầm trọng thêm sự thối nát tại Việt Nam. Chính những công ty như Nike đã giấu giếm việc sử dụng lao động dưới tuổi vị thành niên, hay những công ty Đại Hàn, Nhật bổn đã cùng Việt Cộng đàn áp lao động, vi phạm nhân quyền và các luật lao động quốc tế. Cộng đảng đã hành động như một băng đảng Mafia, sử dụng kinh tế như một lá bài trong chính sách đối ngoại. Một số công ty tại Bắc Mỹ và trong vùng Bắc California đã cung cấp kỹ thuật cho Việt Cộng kiểm soát mạng Internet để theo dõi dân chúng. Thậm chí để được đi vào thị trường Việt Nam, một số Website đã đồng ý tự kiểm duyệt và lọc đi những tin tức mà Cộng đảng không thích. Thực tế, ngay sau khi Việt Cộng gia nhập WTO, chúng lại đàn áp tôn giáo thô bạo hơn, bắt giữ những nhà tranh đấu trong nước mạnh tay hơn. Qúa trình đầu tư, ngoại tệ đã không thay đổi quan niệm dân chủ, tự do và nhân quyền theo kiểu Việt Cộng, chẳng mang đến cho dân Việt thêm một chút hơi thở nào nhẹ nhàng, tinh khiết hơn, ngoại trừ những phồn vinh gỉa tạo. Ai làm việc quần quật thì cứ è lưng, è cổ làm việc. Còn lũ cầm quyền và bọn tay sai hay mắc víu ăn chia với chúng, càng hưởng thụ, trụy lạc hơn. Đô thị mọc thêm nhiều cao ốc, thì càng có thêm nhiều băng đảng, đĩ điếm, hút sách và người ăn xin bám vào nhau để tồn tại một cuộc sống vô luân, KHÔNG CÓ NGÀY MAI. Hiện nay, Cộng đảng lại càng thô bỉ hơn khi chúng ngồi trên mỏ dầu khổng lồ tại thềm lục địa Việt Nam. Những tên trùm Việt Cộng xuất ngoại như mắc cửi để tìm khách trao đổi. Theo tiết lộ từ trong nội bộ Việt Cộng cho hay: Nguyễn Tấn Dũng, người Kiên Giang, nhưng đã trở thành tay sai đắc lực của đám đầu sỏ miền Bắc. Trong các chuyến xuất ngoại, tên này đều mang theo lũ chó ngao đầu tư; chủ yếu để trao đổi tiền bán dầu lấy bất cứ cổ phần, cổ phiếu nào của nước ngoài. Thay vì gía 1 khoang dầu (barel) là $100 đô la, tên Dũng có thể trao đổi ½ gía, với điều kiện là được kèm theo những bất động sản hay địa ốc mà y không cần khai báo hay để rửa các khoảng tiền kếch sù mà Cộng đảng đã cướp của dân chúng. Tên Dũng đến đâu cũng được các tư bản đen và giới cầm quyền chào đón vui vẻ chính vì quyền lợi đôi bên đạt được, cùng đồng lõa bưng bít các tài khoản, tài nguyên của Việt Nam, đặc biệt là tiền bán dầu, để cùng chia chác nhau. Vì vậy, tập đoàn CS Cam-Bốt Pôn Pốt dù giết người ít hơn và không tàn nhẩn bằng CS Việt Nam, lại bị đưa ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng. Trong khi đó, tập đoàn đầu xỏ CSVN lại chưa bị luận tội!

4- HÈN HẠ VÀ LỐ BỊCH CỦA CỘNG ĐẢNG:
Trong suốt cuộc chiến xâm lăng miền Nam, chưa bao giờ có một người “thường dân Nam bộ” nào dùng vủ khí tấn công Việt Cộng, trái lại họ bị lừa bịp, tưởng chúng là những “giải phóng quân chống Mỹ cứu nước”, nên đã chứa chấp, bảo bọc, nuôi dưỡng Việt Cộng. Ngay trong nhà, sau vườn và cả khi phải lặn lội vào rừng sâu, tận núi xa để tiếp tế, mang thuốc men, thực phẩm nuôi chúng, kể cả khi bị Chính Quyền Quốc Gia bắt bớ, tra khảo, họ cũng chấp nhận, không từ nan. Nhưng ngoài những ngụy từ như “mẹ giải phóng”, “chị nuôi kháng chiến”… mà Việt Cộng đã tô vẽ cho họ, thì ngay sau khi chúng chiếm được Việt Nam, họ và con cháu họ là những phần tử đang bị chúng trấn áp, cướp bóc và tra khảo, thậm chí sát hại không gớm tay. Chỉ có họ mới dám KHIẾU KIỆN, chỉ có họ mới là DÂN OAN mà đồng bào hải ngoại đang tiếp sức. Riêng đối với những chiến sĩ Quốc Gia tại miền Nam, phải cầm súng bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ dân chúng trước sự xâm lăng hung hản của giặc Cộng. Nhưng khi lầm tưởng đất nước đã được hòa bình, họ buông súng, Việt Cộng cũng không tha. Có người chúng sát hại tại chỗ. Phần đông bị chúng đày ải trong các trại tập trung để tẩy não, để khủng bố tinh thần, giết lần mòn thể xác. Gia đình con cháu họ cũng bị chúng phân loại, hạch sách, hà hiếp, thậm chí cưỡng bức, đánh đập không tha. Trái lại, đối với “giặc Mỹ”, những phi công đã từng bỏ bom cày nát miền Bắc, kể cả thành phần “tội ác” từng bị chúng bắt giam. Nhưng vì Mỹ là “đế quốc”, Mỹ có sức mạnh, kể cả kinh tế và quân sự, nên Việt Cộng lại hèn nhát không dám trả thù lính Mỹ, mà chỉ hèn hạ móc nối, thậm chí khom lưng chiều đãi để giao dịch. Như trường hợp của Thượng Nghị Sĩ John McCain, John Kerry v.v.. là những điển hình. Nếu chúng ta thấy Việt Cộng ve vãn hay chào đón những nhân vật này, chỉ là biểu lộ bản chất HÈN HẠ, THÔ BỈ, LỐ BỊCH của Việt Cộng trước “đế quốc”. Chúng chỉ dám hà hiếp dân, bách hại những người bị khuất phục trong tay chúng mà thôi.

5- VIỆT CỘNG ĐANG ĂN CẮP CHẤT SÁM CỦA HẢI NGOẠI:
Xuất phát là thành phần vô lại, thiếu học nên Việt Cộng rất xấu hổ vì sự ngu dốt của mình. Chúng phải đè nén đưa ra chế độ “ưu đải” với 1 số thành phần có chút ăn học, biết kỹ thuật. Nhưng tham tiền, tham danh lợi hay non nớt, thiếu tìm hiểu về Cộng Sản hay lọt vào những hoàn cảnh khó khăn, đành phải chấp nhận tạm thời hợp tác với chúng. Tuy nhiên thế giới càng ngày càng văn minh khoa học tiến bộ. Việt Cộng không thể dựa vào những khả năng khoa học, kỹ thuật và quản trị hành chánh hạn chế của mình để theo dõi, kìm chế, kìm kẹp dân chúng. Do đó, một mặt chúng đưa con cháu, cán bộ đến các nước văn minh học hỏi các ngành nghề điện toán, quản trị ngân hàng, hành chánh tài chánh để cải tạo guồng máy cai trị. Mặt khác, chúng ngầm cho người theo dõi những bài viết, phát biểu hay ý kiến trên những tờ báo, diễn đàn khoa học, chính trị và kỹ thuật để bắt chước, học hỏi. Theo tin tức mà chúng tôi thu thập từ Nguyễn Bá Thước, thuộc tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông thì Việt Cộng đã bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim chỉ để nghe lén các tin tức trao đổi trên các paltalk, email, website rồi đem về nghiên cứu, vừa để học lén, vừa để tìm cách đối phó với các lực lượng chống Cộng tại hải ngoại.

6- THÀNH LẬP CÁC “GIÁO HỘI QUỐC DOANH” ĐỂ GIẢ TÔN TRỌNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG:
Trong thủ đoạn đánh lừa quốc tế và hủy diệt tín ngưỡng của nhân dân, Việt Cộng cho thành lập một số “giáo hội quốc doanh” để triệt hạ, hay ít nhất cũng để gây khó khăn việc truyền đạo của các Giáo Hội chính thống. Khác với pháp luật có những qui định cứng ngắc, tín ngưỡng là niềm tin, là sự giáo dục mềm mại tô bồi cho đạo đức, ngăn ngừa tội ác từ trong trứng nước. Sự phá hoại tín ngưỡng cũng ti tiện như sự phá hoại văn hóa truyền thống dân tộc, đã mang lại những hậu qủa thảm khốc cho xã hội Việt Nam, làm cho con người chỉ biết hiện tại, không tin vào các giá trị đạo đức và đời sống tâm linh. Tâm hồn như 1 bãi đất hoang, dể mọc lên những đảng tính tà ác của Cộng Sản, làm suy yếu nền tảng ổn định, lương thiện và hài hòa của xã hội và con người Việt Nam. Tín ngưỡng là tin vào Thần, Thánh và luật Trời. Chấp nhận có Trời, có Thượng Đế có nghĩa là những người lãnh đạo phải tuân theo luật Đạo, hòa hợp với vận mệnh, chấp nhận có lương tri và Thiên mệnh. Nhưng Cộng Sản Việt Nam là tay sai Cộng đảng quốc tế, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, tuyên truyền có thiên đường trên trái đất và muốn đạt được, phải do sự lãnh đạo bởi những người vô sản tiên tiến và tiên phong. Niềm tin vào tín ngưỡng, vào thần linh, vào Trời Phật đã trực tiếp thách thức tính hợp pháp và đương lối của Cộng đảng. Tín lý của Thiên Chúa Giáo dạy “Chớ giết người” trong khi Cộng đảng giết người như ngoé. Phật Giáo nghiêm cấm sát sinh thì Việt Cộng coi mạng người dân như cỏ rác, thì làm sao dung hòa được. Trùm Cộng đảng Lê Nin đã từng nói: “Cách dễ nhất để chiếm 1 pháo đài là từ bên trong”. Do đó, muốn tiêu diệt tín ngưỡng, Cộng đảng Việt Nam đã thành lập các “giáo hội quốc doanh” để từng bước trấn áp, cô lập và đi đến triệt tiêu các Tôn Giáo Chính Thống.

7- TRONG NƯỚC THÌ DÙNG CÔNG AN – NGOÀI NƯỚC THÌ LỢI DỤNG PHỤ NỮ:
Hiện nay, vẫn có người tin rằng Việt Cộng chỉ gia tăng đàn áp chỉ vì chúng thiếu kiên nhẫn với những phê bình gay gắt và những lên tiếng tố giác có cường độ trong nước. Nhưng không chịu nhìn nhận là những “nhà dân chủ trong nước” chỉ là vỏ bọc giúp cho Cộng đảng tiếp cận thế giới tự do gần hơn và Viêt Cộng Hà Nội luôn duy trì đám tay sai công an vô nhân tính sẵn sàng bắt bớ, thủ tiêu tất cả những ai còn mơ tưởng rằng Cộng Sản thật tâm muốn cải tạo xã hội, muốn dọn dẹp tham nhũng và tệ nạn hối mại quyền thế. Kể cả những đảng viên “trung kiên”. Nếu còn tin rằng “Dân Chủ Hóa” là cố gắng của “trung ương”, đều bị dán nhản “cánh hữu”, bị đưa đi “học tập” để thanh trừng. Tất cả những nhân vật vật chủ chốt của “Dân Oan”, “Dân Khiếu” đều không còn nghe tăm hơi hay bị đưa đi những vùng “lao động” không có ánh sáng và chẳng biết ngày mai. Nhưng tại các quốc gia Tây phương, nơi những người Việt tỵ nạn sinh sống và thành công vượt bực, cả về phương diện hành chánh, tài chánh và khoa học kỹ thuật. Do đó Cộng đảng Hà Nội mon men đến gần để khuynh loát, khống chế. Tuy nhiên chúng không thể dùng đội ngũ công an du côn, vô pháp như trong nước. Chúng phải dựa vào các nữ đặc công trá hình làm nghệ sĩ hay tu sĩ, được nhập cảnh vào các nước tự do, qua các lỗ hổng của luật di trú khá dễ dãi với các thành phần tôn giáo, văn nghệ sĩ hay sinh viên du học. Chúng cũng đưa nhiều nữ đặc công qua hình thức lao động tại các quán ăn, bia ôm, ca nhạc, vũ trường nhằm thu lượm tin tức hay trà trộn trong quần chúng. Tuy nhiên, chính các thành phần này nay cũng đã thức tỉnh phần nào. Nếu có dịp thuận lợi an toàn, họ cũng bỏ đảng mà cao bay xa chạy.

8- ỦNG HỘ TIỀN CHO NHỮNG DÂN CỬ TẠO ÁP LỰC CHÍNH SÁCH:
Ngón đòn khác mà Cộng Sản đang dùng là bỏ tiền cho các dân cử tham lợi qua hình thức loby hay lấy gái dụ dỗ để tạo áp lực trong chính sách của nhà cầm quyền. Những ứng cử viên trẻ, tham tiền, tham sắc dục khó thoát ngón cạm bẫy này.

9- NGOẠI TỆ LÀ PHƯƠNG TIỆN:
Những người đã sống trong lao tù Cộng Sản, nhưng may mắn chạy thoát ra nước ngoài, lúc nào cũng có lòng canh cánh nhớ quê hương và muốn giúp đỡ cho thân nhân, bè bạn còn ở lại. Nắm được yếu tố tâm lý này, Cộng Sản tổ chức những dịch vụ chuyển tiền và du lịch để đưa con mồi sa lưới. Những nơi chuyển tiền thường là đường dây kinh tài của Việt Cộng. Khi chúng ta gửi $100.00 về Việt Nam, thì chúng dùng tiền đen để đổi. Còn tiền thật vẫn nằm tại ngoại quốc và sẽ được sử dụng để mua bán, trao đổi BẰNG TIỀN MẶT, KHÔNG CẦN PHẢI KHAI BẤT CỨ MÓN THUẾ KHÓA nào. Chính do làm ăn phi pháp này mà Việt Cộng đã có sẵn tiền cướp giật, lại càng chóng trở nên những tay đầu nậu có số vốn kếch sù. Chúng sẽ dùng những món tiền kếch sù để mua chuộc TRUYỀN THÔNG. Vì như đã nói ở trên. Ngón đòn chuyên ngiệp của Cộng Sản là bưng bít, tuyên truyền hay ru ngủ. Nếu không có sự tiếp tay của truyền thông thì chúng rất khó ra tay được. Do đó, chúng sẽ dần đưa người vào làm việc, hùn vốn hoặc chèn ép, mua lại các giờ hay đài phát thanh, television (TV), báo chí, mua chuộc chủ đài, những tay bĩnh bút, bình luận gia, ký mục gia... để sử dụng. Do đó, việc các cơ quan thông tấn, báo chí, đài v.v… loan tải những tin tức thuận lợi hay có lợi cho Việt Cộng và sử dụng cụm từ “chính quyền” để gọi đảng cướp CSVN, cũng không đáng ngạc nhiên.

IV/ Thế giới đang dần nhìn ra tính tà, ác của Việt Cộng?

Dưới chế độ Cộng Sản, chỉ có 2 thành phần: Tuân thủ mệnh lệnh răm rắp và hưởng thụ trụy lạc quên ngày mai. Trong cuối thế kỷ 18, vua Quang Trung chỉ với 10 vạn dân quân mới nhập ngũ, đã đánh bại trên 300 ngàn lính tinh nhuệ của nhà Thanh. Nhưng do quân Tầu qúa đông đảo nên nhân gian thường dùng chữ “đông như giặc Tầu” để nói đến số nhiều. Hiện nay, cộng đảng có trên 1 triệu, mà dân ta đã trên 80 triệu người. 2 đánh 1 không chột cũng què, huống gì 80 đánh 1. Tuy nhiên như đã đề cập, Việt Cộng một mặt tẩy não để dân chúng sợ sệt không dám phản kháng, chỉ biết lao lực làm ăn mà không dám nói thật, không dám bàn đến chính trị. Kể cả đám Việt kiều về nước cũng phải chấp nhận qui luật sắt máu này. Chỉ có thể hưởng thụ, tiêu tiền, văn nghệ hay trao đổi hàng hóa, dịch vụ mà thôi. Cấm bàn chính trị, cấm liên lạc chính trị, cấm móc nối chính trị và đương nhiên là cấm làm chính trị. Chỉ có Cộng đảng mới được phép LÀM CHÍNH TRỊ mà thôi. Người dân có miệng như câm, có mắt như đui, có tai phải giả điếc thì mới được yên phận. Còn như muốn phản kháng hay bày tỏ sự phản kháng thì đương nhiên là đối tượng, là “thù địch trước mắt” của Cộng đảng, sẽ bị trù dập, bị tiêu diệt. Do đó, để tồn tại, để nín thở qua sông, để “còn ngày nào hay ngày ấy”, nên không một ai trong nước muốn nói lên, muốn đề cập đến tính tà, ác của Cộng đảng. Họ chỉ có thể châm biếm hay “giao dịch có phòng bị” với những tai mắt của Việt Cộng. Nếu có sơ sảy, thì tù tội là đương nhiên.

Bất hạnh thay, Việt Cộng luôn giữ bản chất lưu manh, tàn độc và đã tập hợp được một số nô tài vô liêm sỉ trong các lĩnh vực tôn giáo lẫn khoa học, kỹ thuật và tài chánh. Đặc biệt, Cộng đảng cũng đã huấn luyện và chỉ đạo cho đám này tạo dựng những tuyên truyền giả dối tại hải ngoại, thổi phồng lên sự tiến bộ về tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Việt Cộng. Cộng đảng còn diễn tuồng cho phép dân chúng tố cáo tham nhũng, khiếu kiện cướp đất, dân oan đòi nhà v.v… nhưng lại trù dập, bắt giam, thậm chí thủ tiêu những người chủ chốt làm đơn khiếu nại. Một mánh khoé mới của Việt Cộng là “nới lỏng tự do ngôn luận” gỉa tạo nhằm khoả lấp việc chúng thuê bao những nhóm kỹ thuật để theo dõi qui mô và kiểm soát chặt chẽ sự liên lạc của dân chúng. Chúng phong tỏa các mạng Internet, chận website, theo dõi email, các paltalk để lấy bằng chứng buộc tội những người, các trào lưu muốn phát triển xã hội. Với sự giúp đỡ của các tư bản không quan hoài gì đến tự do và dân chủ, nhân quyền, lũ công an Việt Cộng, Tổng Cục 2, P18 đã được huấn luyện và trang bị dụng cụ công nghệ kỹ thuật cao cấp, để theo dõi những người dùng internet từ trong xe tuần tiễu, hay sẵn sàng trấn áp dân chúng với các môn võ thuật điêu luyện do các huấn luyện viên Âu Mỹ thao dợt. Bản chất những tên công an Việt Cộng là vô lại, với sự chỉ đạo lưu manh và tàn nhẫn của Cộng đảng, là nỗi bất hạnh lớn nhất của nhân dân Việt Nam hiện nay. Nhiều người dân Việt Nam cảm thấy rằng trong hiện tại họ được “tự do” hơn trước, nên hy vọng sự cải thiện của Cộng đảng qua cái gọi là “nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” càng ngày càng hoàn chỉnh. Trên thực tế, mức độ tự do mà người dân được Cộng đảng ban cho là tùy thuộc vào cảm ứng và cảm nhận khủng hoảng của chúng. Nó chỉ làm bất cứ điều gì để duy trì lợi ích tập thể của đảng, bao gồm cả việc ban bố cho người dân 1 chút cái gọi là “tự do-dân chủ và nhân quyền” theo “qui định của luật pháp”, mà chúng là người cầm cán cân, vừa là quan tòa, vừa là công an, cũng là trạng sư khi cần diễn tấn tuồng “công minh”. Thật sự cái gọi là “tự do” này hoàn toàn chỉ là một thủ đoạn để lừa dối và khống chế dân chúng trong nước và không được bảo vệ bởi bất kỳ một luật pháp nào, ngoài mệnh lệnh của Cộng đảng. Vì cái “tự do” này cũng là một xung đột không thể hòa giải được với chế độ độc tài, vô nhân tính của Cộng Sản. Một khi xung đột ấy vượt qua “lằn ranh” cho phép của đảng, chúng sẽ thu hồi cái “tự do” đó ngay tức khắc, để thay bằng sự hiểm trá, tàn bạo và cứng rắn cố hữu của Cộng đảng.

Đảng Cương được công bố tại Đại Hội lần thứ Nhất của Cộng Đảng Trung Quốc là do Cộng Sản quốc tế soạn ra, là lề lối mà Hồ Chí Minh đã nhái lại, thêm vào những tiêu đề ăn cắp trong bản Tuyên Ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ làm một “tuyệt phẩm” nửa Tầu, nửa Tây làm “đồ qúi” của Việt Cộng. Nhưng vào kỷ nguyên hiện đại hôm nay, tất cả dối trá và lường gạt lần hồi bị lộ tẩy. Bản thân Hồ Chí Minh cũng bị lột mặt nạ. Y không phải là người Việt Nam, mà là một gián điệp Tầu Cộng được cài vào Đông Dương để thực hiện ý đồ nhuộm đỏ Đông Nam Á. Theo tài liệu do Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Tân Dân Chủ công bố trong ngày đại hội Dân Chủ Đoàn Kết 21/10/1990, thì âm mưu của Cộng đảng nộp hồ sơ xin Cơ Quan Văn Hóa Khoa Học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tôn vinh Hồ là danh nhân thế giới, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của y ngày 19/05/1989 đã bị dẹp tan. Bởi chúng không thể cung cấp được dấu tay thật của Hồ Chí minh đang quàng tại Ba đình để so sánh với dấu tay của Nguyễn Ái Quốc mà Sở Liêm Phóng Pháp còn lưu trữ. Do đó, không đủ yếu tố chứng minh Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, tức là Nguyễn Tất Thành quê quán làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cộng đảng còn dối gạt dân, dối gạt thế giới và dối gạt chính đảng viên Cộng Sản. Hiện nay, Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ đang vận động DNA xác Hồ Chí Minh để chứng minh SỰ THẬT sẽ là ngòi nổ tung cái gọi là “Qui trình vẻ vang của đảng Cộng sản Việt Nam”. Ngày đó, sẽ là ngày toàn dân vùng lên vứt bỏ tà thuyết, tà mị, tà gian, tà ác Việt Cộng vậy.

Hiện nay, nước Việt Nam dưới sự thống trị của Cộng đảng có nhiều cái nhất. Ăn xin nhiều nhất, điếm nhiều nhất, gái bán cho ngoại nhân nhiều nhất, trẻ em dưới 18 tuổi bán dâm nhiều nhất, bằng cấp “tiến sĩ gỉa” nhiều nhất, công an nhiều nhất, hối lộ nhiều nhất, không khí ô nhiễm nhất, lưu thông vô kỷ luật nhất, phân bón thiếu nhất, bắt người trái phép nhất. Chỉ có một cái mà Cộng đang phải chào thua: Đó là DÂN VIỆT ĐÔNG HƠN CỘNG ĐẢNG. Khi họ ý thức được mình gấp 80 lần Cộng đảng, lại là chủ nhân của một mỏ dầu khổng lồ nhất thế giới. Khi dân ý thức được nhóm trùm Cộng đảng gìa nua, bệnh hoạn chỉ là những đống ôi thối, bất lực, cái vỏ bọc Cộng đảng Việt Nam chỉ là giả tạo và đám tay sai công an khu vực chỉ là lũ chó Povlov (*) hoang vô chủ, thì đó là ngày tàn của Việt Cộng, cũng là hơi thở cuối cùng của cái gọi là “nhà nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Việt Nam” tay sai Tầu Cộng bịp bợm và lưu manh.

((*) Chó đã được khoa học gia Liên Xô Pavlov tẩy não).

Dù Cộng Sản là lũ cá sấu (CS), ăn thịt cả đồng loại, hung dữ như chó sói và dơ thối như heo. Nhưng chúng cũng phải tuân thủ theo một định luật xã hội. Đó là “chó dữ cũng không dám cắn chủ nuôi”. Việt Cộng đang được người Việt hải ngoại nuôi hằng năm là 3,4 tỉ đô la tiền gửi về lo cho thân nhân tại quê nhà, cộng thêm số tiền túi 5,10 ngàn đô la mang theo trong người của 3,4 trăm ngàn đợt du lịch Việt Nam hằng năm, đã nhập thêm khoảng 3, 4 tỷ đô la ngoại tệ vào tay Việt Cộng. Tổng cộng ngân khoản này có thể lên tới cả chục tỷ đô la hằng năm, của người Việt nuôi Cộng đảng, như nuôi chó trong nhà. Làm sao mà chó Cộng dám cắn chủ Việt, nếu người chủ ý thức được vị trí và sức mạnh của mình? Hiện nay các đầu sỏ Việt Cộng cho văn công, ca sĩ, sư giả dạng và điệp Cộng đến Hoa Kỳ và Âu châu nườm nượp, không phải là để ve vuốt, để phá hoại, để ăn bám và lấy lòng “kiều bào hải ngoại” là gì? Mới đây, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron Corporation của Hoa Kỳ có dự án tại Việt Nam, vừa cho truyền thông quốc tế biết hãng này đã tìm thấy thêm nhiều khí đốt tự nhiên ở giếng ngoài khơi của Việt Nam mà hãng này đang thăm dò, khai thác. Giám đốc tại Việt Nam của Chevron, Hank Tomlison, đã cho hãng Reuteurs biết, nhờ phát hiện trữ lượng khí đốt mới này, tổng giá trị dự án khai thác khí đốt của Chevron tại Việt Nam có thể sẽ vượt qua con số 4 tỉ đô-la (BBC 03/25/08). Báo chí Việt Cộng cũng vừa đưa tin Tổng công ty Dầu khí Việt Nam vừa tiến hành nghiên cứu, khảo sát địa bàn xã đảo Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) để lập dự án xây dựng nhà máy lọc dầu, phục vụ các sản phẩm dầu khí và nguyên liệu hóa dầu cho các tỉnh phía Nam. Đao Long Sơn cách Vũng Tàu chừng 6 cây số về hướng Tây Bắc, nằm gần giếng dầu Nam Côn Sơn, trong khi nhà máy lọc dầu Dung Quất-Quảng Ngãi cách đó đến 600 cây số, là nơi cư ngụ của rất nhiều gia đình cán bộ, đảng viên Việt Cộng trung kiên. Điều này cho thấy Việt Cộng muốn giấu giếm tất cả thu, nhập trong việc chuyên chở và buôn bán dầu không muốn cho dân chúng biết. Theo tiết lộ của công tu Mitsubitshi Oil (MO) của Nhật Bản thì hằng ngày, có khoảng từ 100,000 đến 160,000 tấn dầu thô được lấy lên từ mỏ dầu ngoài khơi Vũng Tầu. Tính theo thời giá $130 đô la 1 tấn, thì mỗi ngày, tối thiểu bọn đầu sỏ Việt Cộng đã chia nhau 13 triệu đô la. Trong 1 năm, bọn chúng chia nhau số tiền là $4,745,000,000. 00 đô la (gần 5 tỷ). Hảng MO đã ký hợp đồng khai thác từ năm 1994, tính đến năm 2008 là 14 năm. Hay nói cách khác, Bọn Việt Cộng đầu sỏ đã chia nhau số tiền bán dầu thô là $66,430,000, 000.00 đô la. Dầu khí, mỏ quặng là tài sản quốc gia. Nhưng lũ đầu sỏ Việt Cộng đã im lặng chia chác nhau, không hề báo cáo trước Quốc Dân, đồng bào số lợi tức khổng lồ này.

V/ Bất Chiến Tự Nhiên Thành

Dựa vào những yếu tố tàn ác và tính chất xảo quyệt này của Cộng Sản mà muốn giải thể khi chúng ta không có lực lượng quân sự, không có vị trí ngoại giao, không có khả năng tài chánh thì quả là 1 vấn đề rất khó khăn. Có thể nói là KHÔNG TƯỞNG. Thế nhưng CÙNG TẤT BIẾN, chính mạch sống và quá trình gian khổ đấu tranh của Tiền Nhân và suốt mạch sống cuồn cuộn của Việt sử đầy anh dũng, bất khuất và can trường đã nảy sinh ra nhiều tuấn kiệt. Trong cận đại, chúng ta có PHONG TRÀO VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ, đã thấm nhập gương sáng của Cha, Ông, đã sáng khởi ra những phương pháp ưu việt, biết lấy NHU CHẾ CƯƠNG, NHƯỢC KHẮC CƯỜNG, lấy CÔNG ĐẠO ĐÈ BẸP ÁC ĐẠO để tiến thắng Cộng Sản một cách khả thi như sau:

Chính sách thành công của Mỹ là “Win-Win”, có nghĩa “2 bên đều có lợi”. Họ ve vuốt Cộng đảng chỉ để trao đổi quyền lợi và thoả hiệp chiến lược tại Đông Nam Á. Nhưng đề cập đến ”Tư Bản” là nói tới “lợi nhuận”. Nhưng tư bản Mỹ chưa đạt được những quyền lợi căn bản tại Việt Nam. Mỹ có tiếng nhưng chưa có miếng. Tất cả giao kèo về khai thác, về sang nhượng cơ sở tại Việt Nam, đã được Cộng đảng ký kết với Tầu Cộng, Pháp, Anh, Đài Loan, Úc, Nhật, Đại Hàn, Thái Lan, Singapore v.v... Nhưng chưa có 1 hợp đồng khai thác lâu dài nào được ký kết với Hoa Kỳ. Làm sao mà hủy được các giao kèo hay hợp đồng này, nếu cái gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” còn tồn tại? Vì tuy Cộng đảng là chủ nhân. Nhưng trên hình thức, các văn bản ký kết là ký với “Chính Phủ” chứ không thể ký với 1 đảng, dù là đảng cầm quyền. Tuy nhiên, cái gọi là “nhà nước” này của Cộng đảng chỉ là 1 tập hợp BẤT HỢP PHÁP, BẤT HỢP HIẾN và không đủ TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN cho nhân dân và nước Việt Nam vì chúng chỉ là 1 đảng cướp, theo như tài liệu của Bộ Chính Trị Trung Ương đảng Cộng Sản đã đề ra là chúng phải CƯỚP CHÍNH QUYỀN. Động từ “CƯỚP” này đã nói lên hết bản chất của CSVN. Ngoài ra còn có thêm 3 lý do chính đáng để xác quyết cái gọi “Nhà Nước” của Việt Cộng hiện nay không đủ tính pháp lý và công lý để đại diện cho toàn dân Việt Nam vì:

1- Không do dân bầu ra.

2- Hiến pháp của Việt Cộng nói rõ nhà nước chỉ là QUẢN LÝ, mà ĐẢNG mới là LÃNH ĐẠO Việt Nam. “Chính Phủ” là đại diện cho toàn dân, là thể hiện nguyện vọng và ý chí cả nước. Chính Phủ phải là công cụ của nhân dân, vì dân và phục vụ cho dân. Không có 1 Chính Phủ nào trên thế giới lại do 1 đảng hay 1 nhóm người lãnh đạo. Vì như thế có nghĩa là Chính Phủ chỉ phục vụ cho đảng và là công cụ của đảng hay sao.

3- Vì do đảng lãnh đạo, nên cái gọi là “Chính Phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chỉ phục vụ cho Cộng đảng mà không phục vụ cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Đó là vi hiến và bất hợp pháp.

Hơn nữa, Vì Hồ Chí Minh (HCM) là người lập ra (đẻ ra) đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

1/ Nếu HCM là Tầu thì đảng CSVN là của Tầu.

2/ Đảng CSVN đẻ ra cái gọi là “Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” (CPCHXHCNVN) . Nếu đảng CSVN là của Tầu thì cái gọi là “CPCHXHCNVN” cũng là của Tầu.

3/ Nếu cái gọi là “CPCHXHCNVN” là của Tầu, thì lập tức trở thành 1 cơ chế BẤT HỢP PHÁP, BẤT HỢP HIẾN. KHÔNG THỂ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC QUỐC GIA VIỆT NAM.

4/ Nếu cái gọi là “CPCHXHCNVN” là 1 cơ chế bất hợp pháp, bất hợp hiến, không thể đại diện toàn dân Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và TẤT CẢ VĂN KIỆN, GIAO KÈO, HỢP ĐỒNG do cơ chế này ký kết đều BẤT HỢP PHÁP và KHÔNG HỢP LỆ.

5/ Nếu tất cả giấy tờ do cơ chế CHXHCNVN này ký kết là BẤT HỢP PHÁP và KHÔNG HỢP LỆ thì chúng ta đương nhiên có quyền lấy lại Trường Sa, Hoàng Sa và tất cả những đất đai, tài nguyên mà cơ chế bất hợp pháp “CHXHCNVN” đã sang nhượng cho Tầu, mà không cần chiến tranh tốn hao xương máu.

Nhưng làm sao CHỨNG MINH ĐƯỢC HỒ CHÍ MINH là người Tầu? DNA! Phải! chỉ cần DNA xác Hồ Chí Minh sẽ chứng minh được y là Việt hay Tầu Cộng. Nếu y là Tầu Cộng thì BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH vì sẽ vô hiệu hóa được sự cầm quyền của đảng CSVN, rửa được vết thương đau của Việt Nam và nhân loại mà không cần tiến hành đấu tranh có máu đổ, lệ rơi.

Nhưng do chúng ta chưa THẬT SỰ có 1 Chính Phủ hợp hiến và hợp pháp để thay cho cái gọi là “nhà nước” CHXHCNVN, nên một số nhân sĩ và đồng bào yêu nước, vì lo lắng cho tiền đồ Dân Tộc, đã cùng nhau hợp lại tổ chức Đại Hội Dân Chủ Đoàn Kết để thảo luận và bàn bạc về việc thành lập 1 CHÍNH PHỦ. Đại hội thành công với kết qủa hoàn toàn nhất trí, chấp thuận thông qua việc hình thành một Chính Phủ với danh xưng là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI, ngày 21-10-1990, tại Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Nam California. Sau khi vị Thủ Tướng được đề nghị là cụ Nguyễn Trân từ nhiệm vì lý do sức khoẻ, dân chúng đã tín nhiệm mời ông Đào Minh Quân, Chủ Tịch Sáng Lập Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ thay thế. Nghi thức tuyên thệ được cử hành vào ngày 16-02-1991, với sự tham dự của 72 kiến họ Việt Nam và qúi đại biểu trong 3 thành phần, 3 thế hệ Việt Nam gồm: Lão Niên (trên 60 tuổi), Trung Niên (từ 40 đến 60 tuổi) và Thanh Niên (từ 20 tuổi đến 40 tuổi), đã chứng kiến và chấp thuận Lễ Tuyên Thệ của ông ĐÀO MINH QUÂN đứng ra nhận trọng nhiệm Thủ Tướng lúc 12:00 giờ trưa. Ngay sau khi nhận trọng nhiệm, Tôi, với tư cách Thủ Tướng, đã ký nghị định KHÔNG CHẤP NHẬN và VÔ HIỆU HÓA những giao kèo, hợp đồng do Việt Cộng và cái gọi là “chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ký kết với bất kỳ cá nhân, tập thể hay bất cứ quốc gia nào.

Đây là lợi thế đặc biệt để Hoa Kỳ có thể hợp tác, ký hợp đồng với CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI mà không cần phải núp bóng sau lưng các nhóm quyền lực tư bản khác, nếu CHÍNH PHỦ LÂM THỜI có thể tạo đủ tư thế và tiềm năng để nắm giử vai trò ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC của nhân dân và nước Việt Nam. Đó là 1 trong những lý do quan trọng mà Tổng Thống Bill Clinton đã nhìn thấy. Chính vị Tổng Thống Hoa Kỳ khôn ngoan và sáng suốt này đã từ chối tiếp kiến Lê Đức Anh, một tên đầu sỏ quan trọng nhất của Việt Cộng, khi y xin làm quan sát viên cho Đại Hội các nước trong khối G8. Tổng Thống Bill Clinton đồng thời cũng đã nhiều lần gửi công hàm để mời tôi, với tư cách là THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI cùng hợp tác trong những tiến trình Dân Chủ Hóa, An Toàn và Thịnh Vượng cho toàn thế giới. CHÍNH PHỦ này từ dân mà ra, vì dân mà hành động và đã MINH BẠCH đề ra:

Mục Đích là LẤY LẠI ĐẤT TỔ
Cứu Cánh là KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
Chủ Trương là BỎ CỘNG CÒN VIỆT
Đường lối là VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT


Chính Phủ là từ Dân mà ra, vì Dân mà hình thành, phải do dân ủng hộ mới có đủ tư thế và tiềm năng để thay thế tà quyền Việt Cộng. Tất cả đều do sự đồng lòng, quyết tâm của Dân mới thành tựu. Sự quyết định hợp thời, hợp tình, hợp lý này của đồng bào Việt nam mới dẹp được họa Cộng Sản và thực sự tạo được một bầu trời tươi sáng, tương lai huy hoàng cho nước Việt và các thế hệ mai sau. Muốn có ĐỘC LẬP - TỰ CHỦ thì nên dựa vào chủ lực của CHÍNH MÌNH, của DÂN TỘC, không nên hoàn toàn dựa vào ngoại bang. Ý DÂN LÀ Ý TRỜI. Người Việt đang có trong tay QUYỀN QUYẾT ĐỊNH của mình. Thế giới và nhân dân Việt Nam đang dần nhìn ra tính tà, ác, bẩn thỉu của Cộng đảng. Ngày tàn của bọn đầu sỏ Cộng Sản Hà Nội phải đến và truyền thông dù có bất lương đến đâu, cũng không thể che dấu mãi được SỰ THẬT này.

Trân trọng.
Đào Minh Quân cẩn trình.
Hải Ngoại ngày 30/04/2007
Mọi thư tín, liên lạc, xin gửi về:
P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814, USA
Điện thoại: 480-463-6169 hay 209-349-7399
....

Chấm Dứt Cộng Đảng Việt Nam


Chấm Dứt Cộng Đảng Việt Nam

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Ðâu Là Sự Thật ? - Ðặng Xuân Khánh

(Sinh viên trẻ đang sống trong lòng quê hương VNXHCN)

Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).

Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như "chế độ khát máu Mỹ-Diệm", "miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp", "đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào", "ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ", "giải phóng miền Nam" v.v…

Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để "giải phóng miền Nam" thoát khỏi sự "kìm kẹp của Mỹ, Ngụy" v.v giải thích giùm:

1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho "Mỹ - Diệm kìm kẹp" mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho "Mỹ - Diệm kìm kẹp"? Theo hiệp định Genève thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??

2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội "giải phóng" thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội "giải phóng"? Nếu dân miền Nam bị "Mỹ, Ngụy kìm kẹp", cần phải được "giải phóng", thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các "đồng chí bộ đội", tay bắt mặt mừng và cám ơn "được giải phóng", chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các "đồng chí" ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị "kìm kẹp", không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị "Mỹ, Ngụy kìm kẹp" chứ không muốn được "giải phóng" à?

3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, "bộ đội giải phóng" chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?

Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (http://archives. cbc.ca/id- 1-69-324/ l...ty/boat_ people).

Chúng tôi đã được học tập là "Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam", nào là "bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu", nào là "ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai"… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày "Giải phóng" 30/4/1975 - 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam "giải phóng", lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN "tươi đẹp"?

4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam??? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam???

5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để "bám gót đế quốc", là "rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương", là "thành phần phản động", là "những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn" như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là "Việt kiều yêu nước", "khúc ruột ngàn dặm"? Có đúng họ "yêu nước" không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???

6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, "Mặt trận Giải phóng Miền Nam" thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu "đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960???

Ðặng Xuân Khánh

http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=10160&hl=

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Hèn? hay hùa?

"Trí thức Việt Nam không cần phải kêu ca là cảm thấy "hèn quá!" mà nên can đảm tiếp sức với tôn giáo và nhân dân một cách tích cực để tỏ thái độ với đảng CS. Đã đến lúc không thể tiếp tục "hùa" với CS để hành động phản lại nguyện vọng chung của dân.
Không cần phải thật can đảm mà chỉ cần thật tình tin tưởng vào nhau là có thể làm cho CS xuống hố."Cả tuần nay cứ nghe ra rả các báo (báo in và điện bảo), các đài phát thanh hải ngoại lập lại các lời nói của các nhân vật thuộc lớp xướng ca "siêu sao" mà cộng đồng cũng đã từng biết tên tuổi thành tích; hoặc trích lục bàn loạn về các bài viết, hồi ký, sách mới xuất bản của các cựu đảng CS đang thoi thóp sắp mãn phần về cái tâm trạng gọi là "hèn" của họ khi phải sống dưới chế độ CS hoặc phải "làm việc" hay "cộng tác" với CS.

Người xấu thì ở đâu chẳng có; bạn xấu, đồng nghiệp xấu, láng giềng xấu, người thân trong gia đình xấu… ngay cả chính bản thân chúng ta trong đời sống hàng ngày đôi khi gặp ngày trở trời (bad day) bị ấm đầu cũng không tránh được việc cư xử "không đẹp" với người chung quanh. Nhưng sau đó, bản chất tốt ("tính bản thiện") của con người cũng lại trở về… Còn nếu không, thì mọi người cũng phải tìm cách xa lánh người xấu bởi vì những cái độc địa của "người xấu" sẽ gây thiệt hại cho những người phải tiếp xúc sinh họat với họ cả về vật chât (hao tài, tốn của, tốn thời giờ, nhức đầu, lên máu, đau bao tử, táo bón, yếu tim…) lẫn tinh thần (chán nản, tuyệt vọng, yếm thế, trầm cảm…) Những người xấu này chẳng sớm thì muộn rồi sẽ bị sống cô lập và không còn có ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa. Cái khổ phải than thở kêu trời trách đất, muốn tìm mọi cách xa lánh, trốn thóat (vượt biên ?) cũng không được, chẳng đặng đừng muốn nói ở đây là cái đám người xấu xí đó lại là những người CS đã và đang lãnh đạo đất nước Việt Nam với một chính sách thật xấu xí tàn bạo kéo dài gần 100 năm rồi… người dân Việt đã nhận ra là họ phải chịu đựng sự khống chế của CS từ thế hệ cha đến thế hệ con cháu qua sự việc CS dùng vấn đề nhu cầu thấp nhất và cần thiết của đời sống là cơm áo và an ninh như cặp còng số 8 để giữ họ sống mà cũng như đã chết trong cái chuồng khỉ XHCN; không làm sao thóat ra được!

Tuy vậy, CSVN gian ác đã thấy sự tan rã tất nhiên hàng loạt của các nước xã hội chủ nghĩa anh em (Liên xô, Đông âu…) nên cũng e ngại đến lúc dân Việt đói quá thì có thể thiên đường XHCN sẽ loạn, sẽ sụp đổ; và hơn thế nữa là người dân Việt nhớ dai và cũng thù dai lắm chứ không dễ dãi mát tính như mấy đồng chí nhân dân của CS Đông âu (!) Cho nên CS mới có các chính sách "mở cửa," "đổi mới," "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (!)"…" để nhằm xoa dịu bớt cơn đói và rét của dân. Dân Việt thấy cửa hé mở, bắt đầu "tự lo," tìm kiếm sống bằng mọi phương cách. Sau một thời gian gọi là "đổi mới" dân đen lại nhận ra là chế độ "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ khác chế độ "bao cấp" một điểm rõ rệt nhất là: "các nhân vật lãnh đạo và đảng viên cán bộ cao cấp CS chẳng phải đổ mồ hôi mà họ giầu có nhanh một cách chóng mặt…" Ngoại trừ một số nhỏ nhân dân đen biết cách bám ống đu đủ hoặc đu dây theo quyền lực cai trị độc đoán và cực kỳ thô bạo của CS qua luật rừng, hối lộ, tiền cò, quà cáp thì ăn nên làm ra, còn đại đa số dân đen vẫn khổ hơn… chó! Đám thiểu số theo đóm ăn tàn ăn nên làm ra quên (lại quên!) không để ý đến cái tâm địa thâm độc của CS trong cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa:" có nghĩa là CS đến một lúc nào đó sẽ lại sẵn sàng trắng trợn thu lấy lại tất cả các của cải mồ hôi nước mắt của họ đã gây dựng ra trong giai đọan "đổi mới." (Một số lớn Việt kiều yêu nước đã trắng mắt về việc đem hết của về Việt Nam làm ăn với CS rồi phải bỏ của chạy lấy thân!) Sờ sờ trước mặt, chúng ta còn nhớ CS và chỉ có XHCN mới có cái màn cướp ban ngày quái gở gọi là "đánh tư sản mai bản???" – CS có vẻ ưa chuộng và rất thích hợp với 2 động từ: "Đánh" (đánh Mỹ cứu nước, đánh tư sản…) và "Cướp" (cướp chính quyền, cướp đất…)

Cộng đồng tị nạn sống ở hải ngoại xa cách quận Ba đình cả chục ngàn cây số, có cái may mắn được chính phủ dân chủ nơi tạm dung bảo vệ mọi quyền công dân, mà không (chưa) thấy có hành động sáng suốt can đảm, hay đưa ra một sáng kiến cụ thể khả dĩ để làm cho CS phải trả lại cho dân cái "tiền dân mênh mông" và những nhân quyền căn bản; đưa đám khỉ CS trở về lại rừng nơi mà khỉ đã đi ra... mà chỉ biết cách ngồi chửi ngày chửi đêm; hết chửi đổng rồi quay ra chửi lẫn nhau hết ngày (thấy lửa cháy mà đứng ngòai la thì bố ai không la được!) Làm sao mà trách người dân đang sống dưới một chế độ đang dùng một thứ luật pháp (?) quái gở trên quả đất là (CS) muốn bắt ai thì bắt lúc nào cũng được; (CS) muốn ghép tội người mà họ (CS) không thích với tội gì cũng được!

Nhiều người dân bi quan đến độ phải kết luận là:

"HCM (và CSVN) từ cách mạng tháng 8 /1945, đã dần dần đưa dân tộc vào con đường hết thuốc chữa!"

Hoặc:

"Bây giờ mà có phục hưng lại thì cũng chẳng còn gì để xây dựng…"

Đại đa số tiến sĩ, giáo sư mà CS đào tạo ở trong nước chỉ có một cách hót theo bài vở đã biên sẵn của CS chứ không có một khả năng xây dựng hay sáng tạo gì (họ biết là phải đi bên lề bên phải thì mới yên tâhn và có ăn!) Nếu mai đây may ra Việt Nam chưa mất vào tay tầu phù, thì sau khi diệt sạch đảng CS cũng phải cần khỏang 60 năm nữa (Có vẻ hơi bi quan?! Hay tự ti vì cho là Đông âu dân trí của họ khá hơn mình mà họ đã cần đến 20 năm!) những cảm tình viên của CS mới chết hết, con bịnh Việt Nam mới mong chữa lành bịnh. Xin phép nêu lên vài con số như thế để thấy tai họa CS đã bao trùm nặng và dầy trên đất nước đến mức độ nào (mà chưa thấy ai sáng mắt ra?…) Việt Nam cần phải có một thiên tài chính trị can đảm đứng lên dẫn dắt dân đen (Xin lậy giời cao đất dầy đừng cho chúng con một HCM thứ 2!!!). Hay phải có một phép lạ mới chóng hóa giải được cái trù dập khốn khổ mà HCM đã đưa dẫn tổ quốc và dân tộc Việt Nam vào. Các nước láng giềng như Hồng kông, Đài loan, Nam hàn, Thái lan, Tân gia ba sở dĩ họ từ từ khá lên sau đệ nhị thế chiến vì lãnh đạo của họ không phải là lọai như HCM... Vậy mà vẫn còn có nhiều con vẹt ngây thơ cứ ca bài "Việt Nam - HCM" làm cái quỉ gì không biết? Không có HCM, đất nước Việt Nam có lẽ không đến nỗi ra nông nỗi thối như hũ tương tầu ngày hôm nay… Vẻ vang ở chỗ nào? Vinh quang chỗ nào? Đảng CS đã làm dân Việt hoang tưởng đến độ là họ đang sống đời lạc hậu nô lệ mà không biết mình là yếu kém nô lệ; cứ tưởng mình là anh hùng kiệt suất liệt sĩ cả… Trí thức Việt Nam hiểu biết một chút, có tư cách một chút không tài nào ngóc đầu lên nổi để tạo được một phong trào có sức mạnh có thể giúp dân chúng nói lên cái nguyện vọng thèm khát dân chủ tự do của dân… Trí thức XHCN đã có đủ kiên nhẫn xếp hàng lãnh tem phiếu; quý 1 ký thịt, 1 ký gạo như là vàng, như hàng hiếm; hoặc hoan hỉ nhận huân chương bằng khen của bác và đảng nhưng lại nhẫn tâm để mặc kệ dân đen lẻ tẻ dăm ba người, thiếu tổ chức đứng trước cơ quan chính quyền CS kêu oan; để cho công an, cảnh sát đánh dùi cui vỡ đầu vỡ trán giải tán; dăm ba ngày sau lại đâu vào đó như không có chuyện gì xẩy ra…

Người dân Việt trong nước có đáng bị gọi là "hèn" hay không? Xin hãy thận trọng nghĩ lại câu nói quen thuộc "hãy nhìn kỹ những gì CS làm" trước khi trả lời câu hỏi này. Đại đa số nhân dân đen đã bị cả đảng lẫn và bác thay phiên nhau "nhân danh nhân dân…" lợi dụng cái "văn hóa nhân dân…" vắt chanh "quân đội nhân dân" thành lập các "Ủy ban bóp cổ nhân dân..." cho dân đi tù không thấy ngày về gặp lại cha mẹ vợ con qua cái gọi là "tòa án bịt mồm nhân dân…" Cứ mở miệng nói từ chuyện to đến chuyện nhỏ là có chữ "nhân dân…" (nhưng ngân hàng thì lại phải là "ngân hàng nhà nước" đấy; cho nhân dân vào ngân hàng là hỏng việc đảng ngay?) để hà hiếp (dâm) nhân dân nhiều lần ngay giữa ban ngày giữa chợ đông người. Nhân dân đen không có ai bênh vực cho cảnh thấp cổ bé họng của mình thì phải "sợ" (không phải là "hèn") là chuyện dễ hiểu... Phần các ông trí thức có nhiều tuổi đảng, có nhiều huân chương "nhân dân này, nhân dân nọ… (nhà giáo nhân dân, hiệp sĩ công nghiệp, nghệ sĩ nhân dân…) có nhiều thành tích trói tay hay bịt mồm dân đen cho đảng "làm việc" mà bây giờ lại tự thú là "hèn!" "Hèn" là thế nào? Cứ căn cứ theo hòan cảnh sử xự của các ông trí thức loại này ở Việt Nam hiện nay thì theo tự điển tiếng Việt, trái (nghĩa) với "can đảm" (brave) không phải là "hèn" (coward) mà là "hùa" (conformed) chứ chưa phải là "nhát" (scared. afraid). Cả cuộc đời họ đã "hùa" theo CS phá hoại đất nước đến tận cùng, bây giờ vài anh cựu đảng viên CS (phần lớn đã bị thất sủng vì một vài lý do riêng nào đó!) ở cuối cuộc đời mới than thở, thốt lời tự thú qua vài cái "Hồi ký của một thằng hèn (hay thằng "hùa"?), "Tôi đã hết hèn (hay ’Tôi đã quá ngu đần?’)"… coi bộ không được ăn khách cho lắm!!!

Phải thẳng thắn công nhận là những người dân Việt có cái may mắn sống ở hải ngoại, nơi có môi trường thuận tiện hơn, nơi có nhiều tự do hơn để phát triển về giáo dục, tri thức, kinh tế và thông tin; phải có trách nhiệm đứng ra gánh vách công cuộc "diệt sạch (eradicate) cộng sản" để phục hưng đất nước chứ không thể trông cậy ở mấy ông trí thức tiến sĩ, giáo sư ở trong nước. Hiện nay Việt Nam có nhiều tiến sĩ thật; nhưng đại đa số các bác này được đào tạo từ một hệ thống giáo dục hạng bét trên thế giới thì khả năng của họ cũng thảm hại lắm!!! Đặc biệt nhóm "trí thức yêu nước" (còn gọi là chuẩn liệt sĩ) này rất nhậy cảm. Hơi động vào một tí là mấy bác ấy đã nhẩy cỡn la toáng lên và phang vùn vụt lại ngay là "cái lũ đó (người Việt sống tị nạn ở hải ngoại) đã chạy theo liếm giầy, ăn bơ thừa sữa cặn… của đế quốc." Óai oăm thật đấy... Các bác đã nhậy cảm nóng tính mà lại hay dung cái văn hóa "ếch ngồi đáy giếng" chán ghê! Nói cho được việc đấy chứ! Cứ cho là các bác có giầu tưởng tượng nhưng cũng phải thành thật nhìn thấy dân Việt không kể gì sinh mạng cá nhân và gia đình bỏ chạy thoát ra khỏi chế độ CS sống đời tị nạn ở ngoại quốc không phải vì miếng "bơ thừa sữa cặn" hay thèm món "liếm giầy đế quốc" đâu các bác ạ!" Các bác cũng biết thừa là ở ngòai nước Việt Nam không một chỗ nào có "bơ thừa sữa cặn" cả. Tất cả thực phẩm thứ nhất phải đúng tiêu chuẩn mới đem ra bán đuợc; thứ nhì phải có tiền mới mua được. Các bác nếu còn không tin thì cứ kiểm lại với con cháu của các bác đang gởi ra ngoại quốc học (du sinh) trên đồng tiền của nhân dân… Dân tị nạn CS kém nhất phải đi cắt cỏ thì cũng sống với đầy đủ quyền công dân được luật pháp bảo vệ ngày cũng như đêm (đó là chưa muốn nói các bác cắt cỏ lúc buồn buồn uống vào vài chai bia mà có muốn chửi tổng thống Mỹ, thống đốc tiểu bang, dân biểu quốc hội, cảnh sát… lúc nào cũng được chẳng ai dám động lến cái lông chân), vợ con các bác cắt cỏ mỗi người lái 1 ô tô riêng, gia đình các bác làm chủ 1-2 căn nhà, cơm no áo ấm quần áo mặc suốt ngày, con cái đi học đại học cả chứ không đến khổ như phải chạy xe ôm bữa đói bữa no đâu!…

Các bác tị nạn CS ở hải ngoại quan tâm về vận mạng của đất nước cho rằng con đường duy nhất phục hưng đất nước, đem lại thịnh vượng cho dân tộc là phải hoàn toàn lật đổ chế độ CS; lập một chính phủ đa đảng với các cơ chế dân chủ có quyền hạn và khả năng tự kiểm soát lẫn nhau ("check and balance"); và con đường diệt cộng này không đi đến đâu nếu không có sự tham gia của người dân trong nước… Nhưng đến nay, chỉ thấy có thất vọng. Thất vọng vì thấy là người dân Việt sống dưới XHCN bây giờ yếu đuối đến mức độ ngoài sức tưởng tượng: Cứ im lặng chịu đựng mọi sự bất công, kìm kẹp, cấm đoán, bắt bớ, kiểm duyệt của CS ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác; mà không tài nào có cách nổi dậy phản kháng, đòi hỏi nhân quyền… Chỉ vì đại đa số dân đen mỗi ngày phải quá bận tâm đến miếng ăn và sự an tòan của bản thân và gia đình. Chỉ vì hôm nay, có trên 50% dân số Việt Nam sinh sau ngày 30/4/1975. Ngay từ lớp 1 (nếu may mắn được đi học!) họ đã được CS dậy cho quên đi quyền công dân của mình; ngay từ lớp 1 (không đi lớp học cũng không sao!) họ đã được "học tập và sống theo gương đạo đức của HCM (?)" và phải học cách sống cho quen với cái bụng đói của mình (qua loa phát thanh của phường). Thực tế đã cho thấy dân trong hoàn cảnh tâm trí bị dồn ép đầy ắp các giáo điều tại hại của CS quốc tế mà thể xác lại suy dinh dưỡng, nhu nhược. Dân đã quá đói rách mà lại thiếu hoặc không có cơ hội đòan kết nào thì có muốn phản đối CS cũng không được; Chỉ rên rỉ than vãn, cầu trời may ra… Tất cà vấn đề khó nói khó làm này tựu trung ở yếu tố quyền lực: Đảng CS là đảng chính trị hơp pháp duy nhất nắm hết mọi quyền hành một cách tập trung; Đảng vừa là quốc hội lập pháp, vừa là chính phủ hành pháp trung ương và các ủy ban nhân dân (?) thành phố, phường, tỉnh, huyện; vừa là tư pháp với hệ thống "tòa án nhân dân" do đảng viên "xử lý"… đồng thời đảng chỉ huy cả quân đội, công an mật vụ cảnh sát; giữ quyền ban phát ân huệ kinh tế; sai khiến tôn giáo; kiểm sóat thông tin báo chí văn nghệ, tổ chức lễ hội, mít tinh… Đảng đã to mà lại nhiều tay nhiều tài đến thế… Thử hỏi là người dân có cái quyền và lực gì? Dựa vào chỗ nào? để có thể nói lên nguyện vọng của mình.

Ai cũng thấy lý tưởng cộng sản hôm nay chỉ còn viết trên nghị quyết, công hàm, diễn văn, khẩu hiệu băng rôn, pa nô và in khắc trên các cặp còng số 8 thôi chứ cứ nhìn cấp lãnh đạo CS (và con cháu họ) thì thấy các hình ảnh hoàn toàn trái ngược hẳn với giáo điều, cương lĩnh của chủ nghĩa vô sản mà họ cổ võ. Họ giầu vì tha hồ vơ vét cưỡng đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của dân chúng, lũng đọan tài nguyên của quốc gia đồng thời công khai bày tỏ lòng thờ kính Phật Chúa, tin phong thủy tử vi… mới là nghịch lý… Lần về thăm Việt Nam, gặp lại một số bạn cũ, họ hàng là đảng viên CS; khi thử nhắc đến vấn đề "học tập tốt, lao động tốt" thì anh nào cũng cười một cách nhạo báng… lý tưởng CS và đạo đức HCM chỉ là vải thưa còn che mắt được ai?

Nhiều người dân luận ra là: "Nếu mình không đủ sức chống lại nó; thì phải chấp nhận chung sống với nó thôi!" (If you can not force it; then fit it!) Chẳng những chấp nhận chung sống mà còn phải miễn cưỡng nuôi sống nó dài dài!!! Con đường duy nhất để sống, để sinh tồn là làm mọi cách gia nhập đảng CS... bởi vì sau này nếu muốn xin xỏ cái gì thì là đảng viên cũng dễ dãi hơn… thế thì tội gì không gia nhập??? Vì vậy vấn đề "Việt nam là con bệnh hết thuốc chữa" là ở đây.

Tôn giáo lớn với tổ chức có sẵn như giáo phận, nhà thờ; giáo hội, chùa, tổ đình… sẽ là nơi lý tưởng tập hợp được sự phản kháng của dân. Tôn giáo dường như sẽ là 1 giải pháp tốt nhất mà dân có thể nương tựa vào để từ đó xây dựng sức mạnh đối lập; để dần dần tiến đến 1 phong trào "tòan dân nổi dậy" lật đổ chế độ CS. Lịch sử Việt Nam cận đại cho thấy chính phủ Ngô Đình Diệm tương đối khá mạnh mà chỉ đụng vào Phật gíáo thôi đã bị chấm dứt một cách bi thảm… Trong khi CS hiện nay phải đương đầu với sự phản kháng khá rộng rãi của cả 4 tôn giáo lớn ở Việt Nam cùng 1 lúc: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Hòa hảo; thì hệ quả bi thảm sắp dành cho lãnh đạo CS chắc chắn sẽ gấp 4 lần bi thảm mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã lãnh đủ… CS gian ác đánh hơi được mối nguy nếu phải đối đầu với sự tập hợp và chống đối của tôn giáo, CS đang nỗ lực một mặt ra lệnh bắt bớ giam cầm, bịt mồm, loan tin thất thiệt lăng mạ uy tín các lãnh đạo tôn gíáo, một mặt ngày đêm gài người (dùng một số cán bộ công an CS làm sư và linh mục quốc doanh) để cố tình lũng đọan các tổ chức tôn giáo; ngăn chặn bằng mọi giá sự nổi dậy của dân qua ngõ tôn giáo…

Ngoài ra 1 khủng hỏang kinh tế (chẳng hạn như một suy thóai kinh tế trầm trọng) hay khủng hỏang quân sự (chẳng hạn như chiến tranh tòan diện với TQ) thật lớn xẩy đến cho Việt Nam lúc này cũng sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ CS bở vì CS không hề được lòng của dân… Nhưng sự khủng hỏang này khó có thể tiên đóan là sẽ xẩy ra khi nào? Chờ đến khi nào? CS đang ở thế phải phục tùng thiên triều TQ, thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của TC để trước hết tránh chiến tranh trực tiếp với TC; một khác dùng TQ như là lá chắn kinh tế trong trường hợp kinh tế Việt Nam xụp đổ. Vì vậy không lạ gì khi thấy lãnh đạo CSVN hòan tòan bịt tai che mắt trước sự kêu gọi của toàn dân trong nước về việc để TQ khai thác "bauxite" và lãnh thầu các công trình xây cất, kiến thiết ở Việt Nam hiện nay.

Trí thức Việt Nam không cần phải kêu ca là cảm thấy "hèn quá!" mà nên can đảm tiếp sức với tôn giáo và nhân dân một cách tích cực để tỏ thái độ với đảng CS. Đã đến lúc không thể tiếp tục "hùa" với CS để hành động phản lại nguyện vọng chung của dân.

Không cần phải thật can đảm mà chỉ cần thật tình tin tưởng vào nhau là có thể làm cho CS xuống hố.

Trần Văn Giang
___
MGP